Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
Razvojni fond Vojvodine
-
-
-
-
-
-
<< Nazad
Novi Sad, 12. februar 2015.

Edukacija o javno – privatnim partnerstvima

Edukacija o javno – privatnim partnerstvima

Pokrajinski sekretar za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Branislav Bugarski kao član Komisije za javno-privatno partnerstvo otvorio je edukativnu radionicu o javno-privatnom partnerstvu koja je održana 12. februara 2015. godine u Skupštini AP Vojvodine. Radionicu su organizovali Agencija za javno-privatno partnerstvo Republike Hrvatske u saradnji sa Komisijom za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki Republike Srbije.

Kako je ovom prilikom rekao sekretar Branislav Bugarski, kao deo zajednice u regionu koja komunicira u okviru Regionalne škole javne administracije i razmenjuje iskustva na temu javno-privatnog partnerstva, cilj je kroz ovu radionicu predstaviti iskustva Hrvatske u toj oblasti, koja bi mogla da nam posluže, jer u Hrvatskoj imaju iskustva sa velikim projektima.

U Srbiji je do sada po ovom modelu odobreno 19 projekata, na koje je dato pozitivno mišljenje na osnovu novog zakona koji je donešen 2011. godine. To su uglavnom manji projekti koji se tiču javnog prevoza, javne rasvete, izgradnje javnih podzemnih garaža i upravljanja čvrstim otpadom. Najnoviji projekat, koji je kandidovala opština Sečanj sa javnim partnerom, je modernizacija javne rasvete.

Edukacija o javno – privatnim partnerstvimaEdukacija o javno – privatnim partnerstvima

Po rečima sekretara Bugarskog na tom projektu se na najbolji način vidi potencijal sa jedne strane, ali i opasnost sa druge, zbog toga što uspešnost projekta zavisi od kvaliteta pripreme projekta. Od definisanja potreba i postavljanja na zdrave temelje zavisi kakva će se ponuda dobiti od partnera i koliko će biti uspešno rešen problem. Kako je istakao resorni sekretar, potrebno je da tržište funkcioniše na transparentan način, a da se ostvari cilj kroz više alternativa koje se razmatraju i ocenjuju.

- Oni koji su želeli da rade, našli su način da ostvare ciljeve i pre donošenja Zakona o JPP, kao recimo Sombor koji je bio pionir u ovoj oblasti i na osnovu Zakona o javnim nabavkama, koji je pružio početni okvir, realizovao javno-privatno partnerstvo u kompaniji koja je razvijala gasnu infrastrukturu, a opština Novi Bečej je našla javnog partnera za upravljanje komunalnim otpadom – naglasio je Bugarski.

Opštinu Beočin su na današnjoj radionici predstavljali Sekula Petrović, šef Službe za opštu upravu i zajedničke poslove i Desanka Jovičić, šef Službe za lokalno ekonomski razvoj.

Izvor: Saopštenje Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu

-
-
-
-
-
-
-
-