Сачекајте моменат!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Актуелни конкурси
-
-
-
-
Годишњи извештаји о раду јавних предузећа
Ценовник услуга јавних предузећа
Промо материјали и брошуре
Базе подазака
Службени лист општине Беочин
Питајте председника
Питајте председника скупштине
Јавне набавке
<< Назад

Основне информације о пројекту „Имовина локалне самоуправе - важна карика локалног економског развоја – фаза IIˮ

Период реализације: децембар 2018 – јун 2020

Носилац пројекта: Општина Беочин

Партнери: Општина Шид и Центар за равномерни регионални развој–ЦенТриР

ИПА 2014: Exchange 5 програм

Донатор: Европска унија

Вредност пројекта: 166.089,17 ЕУР

 

Опис пројекта:

Општи циљ пројекта је подстицање локалног економског развоја и унапређење пружања јавних услуга грађанима и бизнис сектору успостављањем ефикаснијег управљања општинском имовином. Пројекат је наставак истоименог пројекта имплементираног кроз програм ЕУ Exchange 4,  током кога су Беочин и Шид значајно унапредили постојеће стање у области управљања општинском имовином и уписале право јавне својине на више од 4.500 јединица непокретности. Овај пројекат ће додатно унапредити претходно постигнуте резултате кроз унапређење законског оквира за управљање општинском имовином, успостављање процедура за пренос права коришћења општинске имовине на друге локалне институције/установе, затим кроз формирање регистра (базе) података о земљишту у јавној својини, као и кроз јачање капацитета запослених у општинским управама у области управљања имовином. Поред овога, пројекат ће омогућити упис података о општинској имовини у Централни регистар непокретности у јавној својини који води РДИ, јавно објављивање података о објектима који се користе у комерцијалне и јавне сврхе на сајту општине Беочин, као и покретање процедура за легализацију бесправно изграђених објеката у јавној својини општине Беочин и Шид.

 

Главне активности на пројекту:

Exchange 5

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
610