Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
Razvojni fond Vojvodine
-
-
-
-
-
-
<< Nazad

Osnovne informacije o projektu „Imovina lokalne samouprave - važna karika lokalnog ekonomskog razvoja – faza IIˮ

Period realizacije: decembar 2018 – jun 2020

Nosilac projekta: Opština Beočin

Partneri: Opština Šid i Centar za ravnomerni regionalni razvoj–CenTriR

IPA 2014: Exchange 5 program

Donator: Evropska unija

Vrednost projekta: 166.089,17 EUR

 

Opis projekta:

Opšti cilj projekta je podsticanje lokalnog ekonomskog razvoja i unapređenje pružanja javnih usluga građanima i biznis sektoru uspostavljanjem efikasnijeg upravljanja opštinskom imovinom. Projekat je nastavak istoimenog projekta implementiranog kroz program EU Exchange 4,  tokom koga su Beočin i Šid značajno unapredili postojeće stanje u oblasti upravljanja opštinskom imovinom i upisale pravo javne svojine na više od 4.500 jedinica nepokretnosti. Ovaj projekat će dodatno unaprediti prethodno postignute rezultate kroz unapređenje zakonskog okvira za upravljanje opštinskom imovinom, uspostavljanje procedura za prenos prava korišćenja opštinske imovine na druge lokalne institucije/ustanove, zatim kroz formiranje registra (baze) podataka o zemljištu u javnoj svojini, kao i kroz jačanje kapaciteta zaposlenih u opštinskim upravama u oblasti upravljanja imovinom. Pored ovoga, projekat će omogućiti upis podataka o opštinskoj imovini u Centralni registar nepokretnosti u javnoj svojini koji vodi RDI, javno objavljivanje podataka o objektima koji se koriste u komercijalne i javne svrhe na sajtu opštine Beočin, kao i pokretanje procedura za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata u javnoj svojini opštine Beočin i Šid.

 

Glavne aktivnosti na projektu:

Exchange 5

-
-
-
-
-
-
-
-