Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
Razvojni fond Vojvodine
-
-
-
-
-
-
<< Nazad
Beočin, 20. jun 2019.

Održana 24. redovna sednica Skupšine opštine Beočin

Usvojen Završni račun i finansijski izveštaji svih korisnika budžeta Opštine za 2018.

Održana 24. redovna sednica Skupšine opštine Beočin

Na dnevnom redu ovog zasedanja našlo se 49 tačaka i to: Predlog Rešenja o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine opštine Beočin Vidane Nedić sa Izborne liste „Za pravednu opštinu Beočin–Demokratska stranka“, Predlog Rešenja o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine opštine Beočin Sanje Jakopović sa Izborne liste „Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje“, Izbor člana Opštinskog veća, Predlog Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u opštini Beočin za 2019. godinu, Predlog Rešenja o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, zatim predlozi Odluka o nazivima ulica u naseljenim mestima: Rakovac, Beočin, Čerević, Banoštor, Sviloš, Grabovo, Susek i Lug kao i Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Konačni nacrt ugovora o javno - privatnom partnerstvu za vršenje usluga rekonstrukcije i modernizacije sistema javnog osvetljenja primenom mera uštede energije sa led tehnologijom na teritoriji opštine Beočin.

Održana 24. redovna sednica Skupšine opštine BeočinOdržana 24. redovna sednica Skupšine opštine Beočin

Usvojeni predlozi izveštaja o radu i finansijskom poslovanju odnosili su se na Izveštaj o radu Centra za socijalni rad Grada Novog Sada, odeljenja Beočin, za 2018. godinu, Skupštine opštine Beočin za 2018. godinu, Predsednika Opštine Beočin za 2018. godinu, Opštinskog veća opštine Beočin za 2018. godinu, Pravobranilaštva opštine Beočin, Opštinske uprave opštine Beočin, Fonda za zaštitu životne sredine opštine Beočin Osnovne škole „Jovan Grčić Milenko“ Beočin, Osnovne škole „Jovan Popović“ Susek kao i Izveštaja o radu i poslovanju Doma zdravlja „Dr Dušan Savić Doda“ Beočin za 2018. godinu; Takođe su usvojeni i predlozi Rešenja finansijskih izveštaja mesnih zajednica: Rakovac za 2018. godinu, Mesne zajednice Beočin grad za 2018. g. Mesne zajednice Beočin za 2018. godinu; Mesne zajednice Brazilija, Mesne zajednice Čerević, Mesne zajednice Banoštor, Mesne zajednice Sviloš kao i Mesne zajednice Grabovo, Susek i Lug za 2018. godinu; Na sednici su doneti i Predlog Rešenja o prihvatanju Izveštaja o finansijskom poslovanju Predškolske ustanove „Ljuba Stanković“ Beočin za period 01.01.2018.- 31.12.2018. godine; Predlog Rešenja o prihvatanju Izveštaja o poslovanju Centra za kulturu, sport i turizam opštine Beočin za 2018. godinu, Predlog Rešenja o prihvatanju Finansijskog izveštaja Javnog komunalnog preduzeća „Beočin“ Beočin za period januar - decembar 2018. godine, Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Beočin“ Beočin o načinu pokrića gubitka po godišnjem obračunu za 2018. godinu; Predlog Rešenja o prihvatanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju Javnog preduzeća „Toplana“ Beočin za 2018. godinu, Predlog Odluke o Završnom računu budžeta opštine Beočin za 2018. godinu, Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Godišnjeg programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Beočin“ Beočin za 2019. godinu, Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Posebnog programa korišćenja subvencija iz budžeta opštine Beočin za 2019. godinu Javnog komunalnog preduzeća „Beočin“ Beočin kao i Predlog Odluke o okončanju postupka likvidacije nad Javnim preduzećem „Građevinsko zemljište i putna privreda“ Beočin – u likvidaciji i Predlog Odluke o raspodeli likvidacionog ostatka Javnog preduzeća „Građevinsko zemljište i putna privreda“ Beočin – u likvidaciji.

Održana 24. redovna sednica Skupšine opštine BeočinOdržana 24. redovna sednica Skupšine opštine Beočin

Po pitanju kadrovskih promena doneti su: Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju predsednika i člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Toplana“ Beočin i Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Predškolske ustanove „Ljuba Stanković“ Beočin ispred lokalne samouprave, Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju predsednika i člana Mandatno - imunitetske komisije i Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Komisije za kadrovska i administrativna pitanja i radne odnose.

Odbornička pitanja bila su poslednja tačka dnevnog reda na 24. redovnoj sednici SO Beočin.

Održana 24. redovna sednica Skupšine opštine BeočinOdržana 24. redovna sednica Skupšine opštine Beočin

Održana 24. redovna sednica Skupšine opštine BeočinOdržana 24. redovna sednica Skupšine opštine Beočin

-
-
-
-
-
-
-
-