Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Aktuelni konkursi
-
-
-
-
Godišnji izveštaji o radu javnih preduzeća
Cenovnik usluga javnih preduzeća
Promo materijali i brošure
Baze podazaka
Službeni list opštine Beočin
Pitajte predsednika
Pitajte predsednika skupštine
Javne nabavke
<< Nazad
Beočin, Andrevlje, 6. jun 2019.

Održana obuka za sprovođenje popisa i ažuriranje evidencije opštinske imovine u Beočinu i Šidu

Održana obuka za sprovođenje popisa i ažuriranje evidencije opštinske imovine u Beočinu i Šidu

U Centru za privredno-tehnološki razvoj Vojvodine na Andrevlju je u periodu od 3. do 5. juna 2019. godine održana trodnevna obuka za popisivače i članove opštinskih radnih timova za popis opštinske imovine iz Beočina i Šida. Ove opštine zajedno sa Centrom za ravnomerni regionalni razvoj CenTriR sprovode projekat „Imovina lokalne samouprave-važna karika lokalnog ekonomskog razvoja Faza II“ u okviru koga je i organizovana pomenuta obuka. Projekat se implementira kroz Program Exchange 5 koji finansira Evropska unija iz alokacije za IPA 2014, a sprovodi ga Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO) kao implementacionim partnerom. Telo za ugovaranje svih projekata grant šeme je Ministarstvo finansija, odnosno Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije (CFCU).

Održana obuka za sprovođenje popisa i ažuriranje evidencije opštinske imovine u Beočinu i ŠiduOdržana obuka za sprovođenje popisa i ažuriranje evidencije opštinske imovine u Beočinu i Šidu

Opštine Beočin i Šid su na javnom konkursu tokom maja meseca izabrale popisivače koji će narednih 6 meseci raditi na ažuriranju opštinske evidnecije objekata u javnoj svojini i kreiranju baze zemljišta u javnoj svojini. Kako bi ovaj posao bio kvalitetno obavljen u planiranim rokovima i uz postizanje postavljenih projektnih indikatora, za ukupno 20 popisivača i lokalnih službenika iz ovih opština organizovana je trodnevna obuka koja je imala za cilj upoznavanje sa osnovnim zakonskim okvirom u ovoj oblasti, osposobljavanje za rad u softveru koje obe opštinske uprave koriste za vođenje evidencije opštinske imovine, pripremu za terenski popis objekata visokogradnje, kao i davanje instrukcija za popunjavanje NEP JS obrazaca kako bi se podaci o opštinskoj imovini mogli migrirati u centralni registar koji vodi Republička direkcija za imovinu.

Održana obuka za sprovođenje popisa i ažuriranje evidencije opštinske imovine u Beočinu i ŠiduOdržana obuka za sprovođenje popisa i ažuriranje evidencije opštinske imovine u Beočinu i Šidu

Projektom je planirano da popis obuhvati sakupljanje i proveru podataka za ukupno 8400 nepokretnosti u javnoj svojini, od čega se 3796 nalazi na teritoriji opštine Beočin, a 4604 na teritoriji Šida. Terenski popis je planiran za najmanje 150 objekata visokogradnje, dok će tržišna vrednost nepokretnosti biti procenjena za 150 objekata i 50 parcela. Završetak popisa opštinske imovine očekuje se krajem novembra, čime će u obe opštine biti kompletirana postojeća evidencija opštinske imovine i stvoreni uslovi za efektivnije i transparentnije upravljanje njome sa ciljem podizanja budžetskih prihoda i kvaliteta javnih usluga koje se pružaju građanima i privredi.

Održana obuka za sprovođenje popisa i ažuriranje evidencije opštinske imovine u Beočinu i ŠiduOdržana obuka za sprovođenje popisa i ažuriranje evidencije opštinske imovine u Beočinu i Šidu

Exchange 5

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
311