Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Aktuelni konkursi
-
-
-
-
Godišnji izveštaji o radu javnih preduzeća
Cenovnik usluga javnih preduzeća
Promo materijali i brošure
Baze podazaka
Službeni list opštine Beočin
Pitajte predsednika
Pitajte predsednika skupštine
Javne nabavke
<< Nazad
Beočin, 8. maj 2019.

Opštinsko veće 102. sednica

Opštinsko veće 102. sednica

U sredu 8. maja, održana je 102. sednica Opštinskog veća kojom je predsedavao predsednik opštine Beočin i Opštinskog veća opštine Beočin, Mitar Milinković. Na dnevnom redu sednice našlo se 35 tačaka među kojima su razmatrani predlozi odluka: o komunalnim delatnostima, lokalnim komunalnim taksama, naknadama za korišćenje javnih dobara i utvrđivanju doprinosa za uređenje građevinskog zemljišta. Ovi predlozi su se odnosili na usklađivanje sa novim zakonskim propisima, a kod njih nije došlo do promena iznosa i visina naknada.

Opštinsko veće 102. sednicaOpštinsko veće 102. sednica

Ostali predlozi razmatranih odluka odnosili su se na utvrđivanje naziva ulica u naseljenim mestima Beočin, Rakovac, Čerević, Banoštor, Sviloš, Grabovo, Susek i Lug. Rešenja koja su razmatrana ticala su se usvajanja Izveštaja i Plana rada Štaba za vanredne situacije, imenovanje VD direktora JKP, a doneti su i Predlog Operativnog Plana odbrane od poplava, Predlog Javnog konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja i Predlog Rešenja o sufinansiranju projekata u kulturi kao i druga pitanja iz oblasti nadležnosti Opštinskog veća.

Opštinsko veće 102. sednicaOpštinsko veće 102. sednica

Sednica je završena redovnom tačkom pitanja, zahteva i predloga po kojoj su donošene odluke i rešenja na osnovu podnetih predmeta, uglavnom privatnih lica, i tiču se rešavanja njihovih ličnih pitanja i problema.

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
297