Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
Razvojni fond Vojvodine
-
-
-
-
-
-
<< Nazad
Beočin, 4. april 2019.

Radionica za izradu Plana javnog zdravlja opštine Beočin

Radionica za izradu Plana javnog zdravlja opštine Beočin

Predstavnici Radne grupe za izradu Plana javnog zdravlja opštine Beočin i Stalne konferencije gradova i opština održali su prvu radionicu posvećenu izradi ovog dokumenta. Plan javnog zdravlja opštine je lokalni strateški dokument, a njegovo donošenje propisano je Zakonom o javnom zdravlju 2016. godine. Sprovođenje društvene brige za javno zdravlje na lokalnom nivou je zadatak lokalne samouprave. Radna grupa je, uz podršku konsultanata Stalne konferencije gradova i opština, analizirala do sada prikupljene podatke institucija i ustanova i odredila buduće aktivnosti i rokove za izradu Plana javnog zdravlja opštine Beočin.

Radionica za izradu Plana javnog zdravlja opštine BeočinRadionica za izradu Plana javnog zdravlja opštine Beočin

-
-
-
-
-
-
-
-