Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Aktuelni konkursi
-
-
-
-
Godišnji izveštaji o radu javnih preduzeća
Cenovnik usluga javnih preduzeća
Promo materijali i brošure
Baze podazaka
Službeni list opštine Beočin
Pitajte predsednika
Pitajte predsednika skupštine
Javne nabavke
<< Nazad
Beočin, 9. april 2019.

Opštinsko Veće 100. sednica

Opštinsko Veće 100. sednica

U utorak 9.4.2019. godine sa početkom u 9,00 časova u maloj sali SO Beočin održana je 100. redovna sednica Opštinskog veća opštine Beočin, kojom je predsedavao predsednik Veća i opštine Beočin, Mitar Milinković. Ovoga puta na dnevnom redu našla su se sledeća pitanja iz okvira nadležnosti OV u okviru 32 tačke: Predlog Rešenja o postavljenju službenika na položaju- načelnika Opštinske uprave opštine Beočin, Gordane Ćirović; Predlog Rešenja o utvrđivanju prestanka rada službenika na položaju – vršioca dužnosti načelnika Opštinske uprave opštine Beočin, Gordane Ćirović; Predlog Rešenja utvrđivanju prava na platu službeniku na položaju-načleniku Opštinske uprave opštine Beočin Gordani Ćirović; Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Finansijski plan Skupštine opštine Beočin za 2019. godinu; Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Finansijski plan Predsednika Opštine Beočin za 2019. godinu; Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Finansijski plan Opštinskog veća opštine Beočin za 2019. godinu; Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Finansijski plan Pravobranilaštva opštine Beočin za 2019. godinu; Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Finansijski plan Opštinske uprave opštine Beočin za 2019. godinu;

Opštinsko Veće 100. sednicaOpštinsko Veće 100. sednica

Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Finansijski plan Osnovne škole „Jovan Grčić Milenko“ Beočin za 2019. godinu; Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Finansijski plan Osnovne škole „Jovan Popović“ Susek za 2019. godinu; Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Finansijski plan Crvenog krsta opštine Beočin za 2019. godinu; Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Finansijski plan Doma zdravlja „Dr Dušan Savić Doda“ Beočin za 2019. godinu; Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Finansijski plan Mesne zajednice Rakovac za 2019. godinu; Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Finansijski plan Mesne zajednice Beočin grad za 2019. godinu; Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Finansijski plan Mesne zajednice Beočin za 2019. godinu; Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Finansijski plan Mesne zajednice Brazilija za 2019. godinu; Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Finansijski plan Mesne zajednice Čerević za 2019. godinu; Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Finansijski plan Mesne zajednice Banoštor za 2019. godinu; Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Finansijski plan Mesne zajednice Sviloš za 2019. godinu; Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Finansijski plan Mesne zajednice Grabovo za 2019. godinu; Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Finansijski plan Mesne zajednice Susek za 2019. godinu; Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Finansijski plan Mesne zajednice Lug za 2019. godinu;

Opštinsko Veće 100. sednicaOpštinsko Veće 100. sednica

Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Finansijski plan Predškolske ustanove „Ljuba Stanković“ Beočin za 2019. godinu; Predlog Pravilnika o postupku i kriterijumima za dodelu sredstava iz budžeta opštine Beočin udruženjima, za realizaciju programa od javnog interesa za opštinu Beočin; Predlog Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja prava na dodelu sredstava iz budžeta opštine Beočin za programe i projekte iz oblasti kulture, obrazovanja i umetnosti koji su od značaja za opštinu Beočin; Predlog Pravilnika o kriterijumima, načinu i postupku dodele sredstava iz budžeta opštine Beočin crkvama i verskim zajednicama sa teritorije opštine Beočin; Razmatranje Nacrta Operativnog plana odbrane od poplava na teritoriji opštine Beočin za vode II reda za 2019. godinu; Razmatranje Izveštaja o radu Saveta za zdravlje opštine Beočin za 2018. godinu; Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju sekretara Saveta za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji opštine Beočin; Razmatranje zahteva Mesne zajednice Beočin br. 01-40-153/2/19 od 03.04.2019. godine za odobrenje sredstava za nasipanje kraka puta u ulici Ljube Stanković; Razmatranje žalbe Teniskog kluba „Brejk“ na Rešenje Opštinskog veća opštine Beočin br. 01-400-68/19 od 21.03.2019. godine i Pitanja, predlozi i zahtevi.

Opštinsko Veće 100. sednicaOpštinsko Veće 100. sednica

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
285