Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Aktuelni konkursi
-
-
-
-
Godišnji izveštaji o radu javnih preduzeća
Cenovnik usluga javnih preduzeća
Promo materijali i brošure
Baze podazaka
Službeni list opštine Beočin
Pitajte predsednika
Pitajte predsednika skupštine
Javne nabavke
<< Nazad
Beočin, 8. april 2019.

Saopštenje za javnost

Beočin i Šid nastavljaju saradnju na planu efikasnijeg upravljanja opštinskom imovinom u okviru programa Exchange 5

Beočin i Šid nastavljaju saradnju na planu efikasnijeg upravljanja opštinskom imovinom u okviru programa Exchange 5

Uvodna konferencija kojom je obeležen početak projekta „Imovina lokalne samouprave - važna karika lokalnog ekonomskog razvoja Faza II“ održana je 5. aprila 2019. godine u Beočinu uz prisustvo predstvnika Ministarstva finansija - Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije (CFCU), Stalne konferencije gradova i opština (SKGO), partnerskih organizacija- opštine Šid i Centra za ravnomerni regionalni razvoj, medija i javnosti. Projekat se realizuje u okviru Programa Exchange 5, koji finansira Evropska unija iz alokacije za IPA 2014, a sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) u saradnji sa SKGO kao implementacionim partnerom. Telo za ugovaranje svih projekata grant šeme je Ministarstvo finansija, odnosno CFCU.

Beočin i Šid nastavljaju saradnju na planu efikasnijeg upravljanja opštinskom imovinom u okviru programa Exchange 5Beočin i Šid nastavljaju saradnju na planu efikasnijeg upravljanja opštinskom imovinom u okviru programa Exchange 5

U uvodnom obraćanju predsednik opštine Beočin, Mitar Milinković, je istakao da je Beočin najmanja opština koja je nosilac projekta u grupi od 18 odobrenih projekata kroz Program Exchange 5, kao i da je to rezultat odgovorne politike koju vodi lokalna vlast i dobrih rezultata ostvarenih kroz prvu fazu projekta.

Maja Gudurić, članica Opštinskog veća za privredu, poljoprivrednu, ruralni razvoj, komunalne delatnosti i infrastrukturu se osvrnula na konkretne koristi koje će građani Beočina dobiti od realizacije projekta.

Beočin i Šid nastavljaju saradnju na planu efikasnijeg upravljanja opštinskom imovinom u okviru programa Exchange 5Beočin i Šid nastavljaju saradnju na planu efikasnijeg upravljanja opštinskom imovinom u okviru programa Exchange 5

„U Beočinu će zahvaljujući ovom projektu biti sproveden popis opštinske imovine i ažurirana baza podataka sa 3697 nepokretnosti, procenjena tržišna vrednost 98 objekata u javnoj svojini opštine, izvedeno geodetsko snimanje 2,5 km toplovodne i 7,5 km vodovodne mreže i izrađena projektno-tehnička dokumentacija za 10 nelegalno izgrađenih objekata javne namene, među kojim su: Domovi kulture u Lugu i Suseku, Osnovna škola u Čereviću, turističke kućice u Banoštoru i Beočinu, sportski tereni u Lugu i Čereviću i bikara u Čereviću“, kazala je Gudurić.

Ispred partnerske opštine Šid prisutnima se obratio Romko Papuga, zamenik sekretata Skupštine opštine Šid, koji je istakao da je opštinama u fokus lokalni razvoj i da će ovaj projekat omogućiti da formiraju ažurnu evidenciju opštinske imovine, što je zakonska obaveza, ali i da prošire međuopštinsku saradnju i podignu svest korisnika opštinske imovine o domaćinskom upravljanju njome.

Beočin i Šid nastavljaju saradnju na planu efikasnijeg upravljanja opštinskom imovinom u okviru programa Exchange 5Beočin i Šid nastavljaju saradnju na planu efikasnijeg upravljanja opštinskom imovinom u okviru programa Exchange 5

Izvršna direktorka CenTriR-a, Vanesa Belkić, istakla je zadovoljstvo činjenicom da je CenTriR ponovo prepoznat kao kredibilan partner iz civilnog sektora koji je pomogao opštinama Beočin i Šid da pripreme izuzetno zahtevnu projektnu aplikaciju, kao i da je to u skladu sa misijom CenTriR-a da pruža podršku malim i nedovoljno razvijenim opštinama da trče trku sa velikim i razvijenim lokalnim samoupravama kako bi povukli određena sredstva iz IPA fondova za reformske procese koje sprovode na putu evropskih integracija.

Prisutnima na konferenciji se obratila i menadžerka Programa Exchange 5 ispred SKGO-a, Milena Radomirović, koja je naglasila da je konkurencija za projekte u okviru grant šeme Programa Exchange 5 bila jaka i da se 3 puta više lokalnih samouprava prijavilo u odnosu na 18 odobrenih projekata, te je pohvalila projektni tim koji je u takvoj konkurenciji uspeo da dobije projekat. Ukupna vrednost svih 18 projekata je 3,5 miliona evra.

Beočin i Šid nastavljaju saradnju na planu efikasnijeg upravljanja opštinskom imovinom u okviru prgrama Exchange 5Beočin i Šid nastavljaju saradnju na planu efikasnijeg upravljanja opštinskom imovinom u okviru programa Exchange 5

Projektom će biti nadograđeni rezultati ostvareni tokom prethodne faze projekta kada su opštine Beočin i Šid popisale opštinsku imovinu i upisale pravo javne svojine na više od 4.500 nepokretnosti. U narednih 15 meseci biće sproveden veći broj aktivnosti, među kojima su najznačajnije: sprovođenje popisa i ažuriranje evidencije opštinske imovine, formiranje evidencije građevinskog zemljišta u javnoj svojini, usvajanje lokalnih propisa kojima će se urediti raspolaganje opštinskom imovinom, obuka lokalnih službenika za efikasnije upravljanje opštinskom imovinom, procena tržišne vrednosti objekata u javnoj svojini, priprema projektno-tehničke dokumentacije za ozakonjenje bespravno izgrađenih objekata javne namene, kao i geodetsko snimanje vodovodne i toplovodne mreže. Vrednost projekta iznosi 166.089,17 evra od čega će Evropska unija finansirati 149.480,25 evra, a učešće opština iznosi 16.608,92 evra.

Exchange 5

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
284