Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
Razvojni fond Vojvodine
-
-
-
-
-
-
<< Nazad
Novi Sad, 2. april 2019.

Pokrajina regresira prevoz za blizu dve hiljade studenata

Pokrajina regresira prevoz za blizu dve hiljade studenata

Pravovremenim učešćem na konkursu i opština Beočin među lokalnim samoupravama koje su ostvarile sredstva kojima će se pomoći studentima sa njene teritorije.

Za regresiranje prevoza studenata u međugradskom, odnosno, međumesnom saobraćaju na teritoriji AP Vojvodine u 2019. godini, Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost obezbedio je 20 miliona dinara. Sredstva za regresiranje prevoza namenjena su za budžetske studente, za studente koji nisu korisnici usluga smeštaja i ishrane u studentskim centrima i koji ne koriste stipendije i kredite.

Pokrajina regresira prevoz za blizu dve hiljade studenataPokrajina regresira prevoz za blizu dve hiljade studenata

Na osnovu javnog konkursa, pravo na ova sredstva ostvarilo je 28 lokalnih samouprava, a njihovim predstavnicima je danas, pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost prof. dr Zoran Milošević uručio ugovore i rešenja o dodeli novčanih sredstava.

Obraćajući se prisutnim predstavnicima opština pokrajinski sekretar prof. dr Zoran Milošević naglasio je da niko nije tako važan kao mladi koji se školuju.

Pokrajina regresira prevoz za blizu dve hiljade studenataPokrajina regresira prevoz za blizu dve hiljade studenata

„Lokalne samouprave su poslale, zahvaljujući ovom programu, lepu poruku – ostanite kod nas. Suština ovih projekata jeste – malo više ljubavi, jer ako ste se već opredelili da studirate i verujete u vašu budućnost, čitave generacije i našeg društva, onda predlažem da, pored roditelja pomogne lokalna samouprava, pokrajinska, republička administracija, pre svih mi, već sada“, kazao je Milošević.

-
-
-
-
-
-
-
-