Сачекајте моменат!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Актуелни конкурси
-
-
-
-
Годишњи извештаји о раду јавних предузећа
Ценовник услуга јавних предузећа
Промо материјали и брошуре
Базе подазака
Службени лист општине Беочин
Питајте председника
Питајте председника скупштине
Јавне набавке
<< Назад
Беочин 28. фебруар 2019.

Одржана 22. седница Скупштине општине Беочин

Одржана 22. седница Скупштине општине Беочин

Одржана 22. седница Скупштине општине БеочинДанас је одржана 22. седница Скупштине општине Беочин. На дневном реду нашло се 19 тачака по којима су расправљане, доношене и усвајани, следећи предлози одлука и решења. У првом реду Предлог Статута општине Беочин, затим: Предлог Одлуке о мрежи јавних основних школа на територији општине Беочин; Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације уређења радничких „Колонија“ у Беочину; Предлог Одлуке о доношењу измена и допуна Плана детаљне регулације комплекса „Lafarge- BFC“ Беочин; Предлог Програма уређивања грађевинског земљишта за 2019. годину; Предлог Одлуке о приступању изради средњорочног програма уређивања грађевинског земљишта на територији општине Беочин за период од 2019. до 2021. године; Предлог Одлуке о давању сагласности и усвајању Пројекта јавно приватног партнерства – Модернизација, рационализација и одржавање јавног осветљења у насељима општине Беочин, Предлог Решења о разрешењу чланова стручног тима за реализацију Пројекта јавно приватног партнерства без елемената концесије за обављање комуналне делатности реконструкције, рационализације и одржавања јавног осветљења на територији општине Беочин; Предлог Решења о именовању чланова Стручног тима за реализацију Пројекта јавно приватног партнерства без елемената концесије за обављање комуналне делатности – модернизација, рационализација и одржавање јавног осветљења у насељима општине Беочин; Предлог Решења о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног комуналног предузећа „Беочин“ Беочин за 2019. годину; Предлoг Решења о давању сагласности на Посебан програм коришћења субвенција из буџета општине Беочин за 2019. годину Јавног комуналног предузећа „Беочин“ Беочин“; Предлог Решења о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Топлана“ Беочин за 2019. годину; Предлог Решења о давању сагласности на Посебан програм коришћења субвенција из буџета општине Беочин за 2019. годину ЈП „Топлана“ Беочин; Предлог Решења о давању сагласности на План и програм пословања Центра за културу, спорт и туризам општине Беочин за 2019. годину; Предлог Закључка о доношењу Оперативног плана Мобилног тима за социјално укључивање Рома општине Беочин за 2019. годину; Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Општинске изборне комисије; Предлог Решења о утврђивању престанка дужности чланова Комисије за доделу општинских награда и признања; Предлог Решења о именовању Комисије за доделу општинских награда и признања и Одборничка питања.

Одржана 22. седница Скупштине општине БеочинОдржана 22. седница Скупштине општине Беочин

Одржана 22. седница Скупштине општине БеочинОдржана 22. седница Скупштине општине Беочин

Одржана 22. седница Скупштине општине БеочинОдржана 22. седница Скупштине општине Беочин

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
274