Сачекајте моменат!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Актуелни конкурси
-
-
-
-
Годишњи извештаји о раду јавних предузећа
Ценовник услуга јавних предузећа
Промо материјали и брошуре
Базе подазака
Службени лист општине Беочин
Питајте председника
Питајте председника скупштине
Јавне набавке
<< Назад
Беочин, 23. новембар 2018.

Општинско веће 85. седница

Општинско веће 85. седница

У петак, 23.11.2018.год. одржана 85. седница Општинског већа којом је председавао председник општинског већа и општине Беочин Митар Милинковић. Поред чалнова Већа седници су присуствовали и известиоци по тачкама дневног реда, представници оделења стручних служби Општинске управе Беочин.

Општинско веће 85. седницаОпштинско веће 85. седница

Овога пута на дневном реду нашло се 15 тачака којима су обухваћени: Предлог Одлуке о утврђивању назива улица у насељеном месту Баноштор; Предлог Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Дома здравља „Др Душан Савић Дода“ Беочин; Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о ребалансу финансијског плана Спортског савеза општине Беочин за 2018. годину; Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Годишњег програма пословања Јавног комуналног предузећа „Беочин“ Беочин за 2018. годину и  Предлог Закључка о стављању ван снаге Предлога Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Годишњег програма пословања Јавног комуналног предузећа „Беочин“ Беочин за 2018. годину утврђеног Закључком ОВ бр. 01-06-185/2/2018 од 08.11.2018. године; Предлoг Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Посебног програма коришћења субвенција из буџета општине Беочин за 2018. годину Јавног комуналног предузећа „Беочин“ Беочин“ и Предлог Закључка о стављању ван снаге Предлога Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Посебног програма коришћења субвенција из буџета општине Беочин за 2018. годину Јавног комуналног предузећа „Беочин“ Беочин“ утврђеног Закључком ОВ бр. 01-06-185/2/2018 од 08.11.2018. године и Предлог Решења о именовању Општинског савета родитеља.

Општинско веће 85. седницаОпштинско веће 85. седница

Поред тога  на разматрању и доношењу нашли су се и Извештај ЈП „Топлана“ Беочин о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања па период 01.01.- 30.09.2018. године и  Извештаја ЈКП „Беочин“ Беочин о степену реализације програма пословања за период 01.01.- 30.09.2018. године; Предлог Одлуке о приступању реализацији пројекта „Успостава ХОТ СПОТ локација у општини Беочин – друга фаза“; Предлог Одлуке о реализацији пројекта „Видео надзор у Основној школи „Јован Грчић Миленко“ у улици Милоша Црњанског бб у Беочину, на кат. парц. 1666/5 К.О. Беочин – прва фаза и као и увек пристигла питања, предлози и захтеви.

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
256