Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
Razvojni fond Vojvodine
-
-
-
-
-
-
<< Nazad
Beočin, 27. maj 2024.

Održana 29. sednica Skupštine opštine Beočin

Održana 29. sednica Skupštine opštine Beočin

U ponedeljak, 27. maja sa početkom u 18 časova u Velikoj sali Skupštine opštine Beočin održano je 29. zasedanje lokalnog parlamenta kojim je predsedavao predsednik Skupštine opštine Beočin Nemanja Vilić.

Održana 29. sednica Skupštine opštine BeočinOdržana 29. sednica Skupštine opštine Beočin

Održana 29. sednica Skupštine opštine BeočinSkupštinskom zasedanju prisustvovalo je 20 od 23 odbornika kao i predsednica opštine Beočin Biljana Janković, zamenik predsednika Skupštine opštine Beočin Luka Apić, sekretarka Skupštine opštine Beočin Tatjana Simić, načelnik Opštinske uprave Filip Radulović, zamenik načelnika Opštinske uprave Sekula Petrović, članovi Opštinskog veća Dragana Šuvaković, Jasna Jandrić, Milan Zorić, Milovan Starčević, pravobraniteljka Opštine Beočin Maja Husović, rukovoditeljka Odeljenja za privredu i lokalni ekonomski razvoj Jelena Pašćan, rukovoditeljka Odeljenja za inspekcijske poslove, urbanizam i zaštitu životne sredine Vesna Popović, rukovodilac Odeljenja za budžet i finansije Dragan Gligorić, v.d. direktorka Kulturnog centra opštine Beočin Tanja Drljača i v.d. direktor JP „Toplana“ Jovan Svirčević.

Održana 29. sednica Skupštine opštine BeočinOdržana 29. sednica Skupštine opštine Beočin

Dnevni red koji je usvojen u celosti možete pogledati u nastavku:

 1. Predlog Odluke o pristupanju izradi Programa za unapređenje socijalne zaštite u opštini Beočin za period 2024 – 2027. godina;
 2. Predlog Odluke o pravu boraca, vojnih invalida i civilnih invalida rata na subvencionisanu cenu komunalnih usluga;
 3. Predlog Odluke o donošenju izmene i dopune Plana generalne regulacije naselja Beočin;
 4. Predlog Odluke o donošenju izmena i dopuna Plana generalne regulacije naselja Banoštor;
 5. Predlog Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja državnog poljoprivrednog zemljišta u opštini Beočin za 2024. godinu;
 6. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Statut Javnog komunalnog preduzeća „Regionalni centar za upravljanje otpadom“ Novi Sad;
 7. Predlog Rešenja o prestanku funkcije zamenika sekretara Skupštine opštine Beočin;
 8. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Godišnjeg programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Beočin“ Beočin za 2024. godinu;
 9. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Posebnog programa korišćenja subvencija iz budžeta opštine Beočin Javnog komunalnog preduzeća „Beočin“ Beočin za 2024. godinu;
 10. Finansijski izveštaj Javnog komunalnog preduzeća „Beočin“ Beočin za period januar – decembar 2023. godine;
 11. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Beočin“ Beočin o načinu pokrića gubitka po godišnjem obračunu za 2023. godinu;
 12. Godišnji izveštaj o poslovanju Javnog preduzeća „Toplana“ Beočin za 2023. godinu;
 13. Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju Kulturnog centra opštine Beočin za 2023. godinu;
 14. Izveštaj o radu Centra za socijalni rad grada Novog Sada, Odeljenja Beočin za 2023. godinu;
 15. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Centra za socijalni rad Grada Novog Sada, Odeljenja Beočin za 2024. godinu;
 16. Izveštaj o radu Skupštine opštine Beočin za 2023. godinu;
 17. Izveštaj o radu Opštinskog veća opštine Beočin za 2023. godinu;
 18. Izveštaj o radu Pravobranilaštva opštine Beočin za 2023. godinu;

Održana 29. sednica Skupštine opštine BeočinOdržana 29. sednica Skupštine opštine Beočin

Održana 29. sednica Skupštine opštine BeočinOdržana 29. sednica Skupštine opštine Beočin

foto: Ismet Ademovski

-
-
-
-
-
-
-
-