Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
Razvojni fond Vojvodine
-
-
-
-
-
-
<< Nazad
Beočin, decembar 2023.

Javni oglas Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture o pokrenutom postupku utvrđivanja nepokretnog kulturnog dobra – čardaka u Svilošu

Na osnovu člana 44 Zakona o kulturnom nasleđu („Službeni list RS“, 129/21) Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture Petrovaradin u ime Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture objavljuje

JAVNI OGLAS

Obaveštavaju se sopstvenici i korisnici katastarskih parcela i objekata na njima, kao i zainteresovani organi i ustanove da je pokrenut postupak utvrđivanja nepokretnog kulturnog dobra – čardaka u Svilošu na katastarskoj parceli br. 258/1 i njegove zaštićene okoline na katastarskim parcelama br. 258/2 i 260, te da imaju pravo da daju svoje mišljenje.

Mišljenje se u pisanoj formi dostavlja Pokrajinskom zavodu za zaštitu spomenika kulture Petrovaradin na adresu Štrosmajerova br. 22, 21 000 Petrovaradin.

Rok za davanje mišljenja je 30 dana od dana objavljivanja ovog oglasa. Nakon isteka ovog roka, smatraće se da je mišljenje dato, a postupak utvrđivanja nepokretnog kulturnog dobra i njegove zaštićene okoline biće nastavljen.

Predlog Odluke o utvrđivanju nepokretnog kulturnog dobra – Čardak u Svilošu može se pregledati u prostorijama Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture Petrovaradin a za sva potrebna obaveštenja u vezi navedene odluke možete se obratiti na telefon 021/431 211.

Preuzmite javni oglas:

-
-
-
-
-
-
-
-