Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
Razvojni fond Vojvodine
-
-
-
-
-
-
<< Nazad
Beočin, Andrevlje, 12. jun 2018.

Održana dvodnevna radionica u cilju planiranja aktivnosti u okviru GIZ projekta „Upravljanje otpadom u kontekstu klimatskih promena (DKTI)“

Upravljanje otpadom u kontekstu klimatskih promena (DKTI)

Grad Novi Sad i opštine Južnobačkog regiona za upravljanje otpadom – Bačka Palanka, Bački Petrovac, Beočin, Srbobran, Temerin, Vrbas i Žabalj potpisali su Sporazum o tehničkoj saradnji na realizaciji projekta “Upravljanje otpadom u kontekstu klimatkih promena (DKTI)” koji sprovodi Nemačka razvojna saradnja GIZ. Cilj projekta je ublažavanje klimatskih promena kroz primenu cirkularne ekonomije u upravljanju otpadom u izabranim regionima u Srbiji. Period realizacije projekta je do kraja 2020. godine.

Upravljanje otpadom u kontekstu klimatskih promena (DKTI)Upravljanje otpadom u kontekstu klimatskih promena (DKTI)

Prva dvodnevna radionica planiranja aktivnosti održana je u Andrevlju 11. – 12. juna. Cilj radionice bio je upoznavanje opštinskih projektnih timova sa planiranim aktivnostima, kao i priprema akcionih planova za naredni period.

Upravljanje otpadom u kontekstu klimatskih promena (DKTI)Upravljanje otpadom u kontekstu klimatskih promena (DKTI)

Tokom rada koji je organizovan u radnim grupama diskutovano je o sledećim temama koje će biti pokrivene Projektom: institucionalni razvoj sistema upravljanja čvrstim otpadom, primena principa cirkularne ekonomije na lokalnom nivou uvođenjem sistema primarne separacije i smanjenja biodegradabilnog otpada, uključivanje neformalnih sakupljača sekundarnih sirovina u sistem upravljanja otpadom i učešće građana u relevantnim procesima za primenu cirkularne ekonomije i upravljanje čvrstim otpadom.

Planirani rezultati projekta između ostalog obuhvataju:

-
-
-
-
-
-
-
-