Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
Razvojni fond Vojvodine
-
-
-
-
-
-
<< Nazad
Beočin, 10. oktobar 2023.

Poziv građanima da se prijave na program energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Beočin

Poziv građanima da se prijave na program energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Beočin

Opštinsko veće opštine Beočin na sednici održanoj 9. oktobra, 2023. godine usvojilo je Odluku o raspisivanju Javnog poziva za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Beočin za 2023. godinu, kao i tekst Javnog poziva.

Uz tekst Javnog poziva utvrđeni su i obrasci za prijavljivanje na Javni poziv: Obrazac 1 – Obrazac prijave (popunjava podnosilac prijave) i Obrazac 2 – Informacija o potrebnoj tehničkoj dokumentaciji za primenu mera energetske sanacije i zakonskoj regulativi po kojoj se izvode radovi (popunjava Opštinska uprava).

U odnosu na javne pozive iz 2021. i 2022. godine učešće krajnjih korisnika, tj. građana vlasnika porodičnih kuća i stanova umnogome je pojednostavljeno.

Pored popunjene prijave potrebno je dostaviti:

Po javnom pozivu za učešće direktih korisnika (privrednih subjekata) ne postoje prijave za meru 2 – postavljanje i nabavka materijala za termičku izolaciju zidova, podova na tlu i ostalih delova termičkog omotača i meru 3 – postavljanje i nabavka materijala za termičku izlolaciju tavanice i ispod krovnog pokrivača, za koje su građani pokazali najveće interesovanje.

Potrebni obrasci za učešće na javnom pozivu mogu se preuzeti sa zvanične veb stranice opštine Beočin www.beocin.rs, na pisarnici Opštinske uprave Beočin – Svetosavsska 25, zatim Opštinskom uslužnom centru u Dom kulture, kao i u mesnim kancelarijama, radnim danom od 7.00 do 15.00 časova.

foto: pexels.com

-
-
-
-
-
-
-
-