Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
Razvojni fond Vojvodine
-
-
-
-
-
-
<< Nazad
Beočin, 6. oktobar 2023.

Održana 103. sednica Opštinskog veća

Održana 103. sednica Opštinskog većaU četvrtak, 5. oktobra u Maloj sali Skupštine opštine Beočin održana je 103. sednica Opštinskog veća kojom je predsedavala predsednica opštine Beočin Biljana Janković.

Zasedanju su prisustvovali zamenik predsednice Opštine Beočin Stefan Tomović, članovi Opštinskog veća Jasna Jandrić, Dragana Šuvaković, Saša Milovanović, Mihajlo Božić, Nemanja Zarić, Milan Zorić i Milovan Starčević.

Pored članova Veća, sednici su prisustvovali i predsednik Skupštine opštine Beočin Nemanja Vilić, sekretarka Skupštine opštine Beočin Tatjana Simić i njen zamenik Filip Radulović, načelnica Opštinske uprave Beočin Gordana Ćirović, njen zamenik Sekula Petrović, pomoćnici predsednice opštine Beočin Jelena Šušak i Goran Pekez kao i rukovodilac Odeljenja za privredu i LEP Jelena Pašćan i rukovodilac Odeljenja za budžet i finansije Dragan Gligorić.

Na dnevnom redu zasedanja razmatrane su i usvojene sledeće tačke dnevnog reda:

 1. Usvajanje zapisnika sa 102. sednice Opštinskog veća;
 2. Nacrt Odluke o Rebalansu budžeta opštine Beočin za 2023. godinu;
 3. Nacrt Odluke o donošenju Plana razvoja opštine Beočin 2023-2030.;
 4. Nacrt Odluke o izmenama Odluke o regresiranju troškova prevoza za učenike osnovnih i srednjih škola i studente;
 5. Nacrt Odluke o utvrđivanju prava boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica;
 6. Nacrt Odluke o mreži javnih predškolskih ustanova na teritoriji opštine Beočin;
 7. Nacrt Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju radnog vremena Predškolske ustanove „Ljuba Stanković“ Beočin;
 8. Izveštaj o radu u školskoj 2022/2023 godini Predškolske ustanove „Ljuba Stanković“ Beočin;
 9. Nacrt Rešenja o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada Predškolske ustanove „Ljuba Stanković“ Beočin za školsku 2023/2024 godinu;
 10. Nacrt Rešenja o davanju saglasnosti na Plan i program poslovanja Kulturnog centra opštine Beočin za 2023. godinu;
 11. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Uputstva o ostvarivanju prava na nalepnicu-znak za označavanje vozila invalidnog lica radi korišćenja parking mesta za osobe sa invaliditetom;
 12. Pitanja, predlozi i zahtevi.
-
-
-
-
-
-
-
-