Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
Razvojni fond Vojvodine
-
-
-
-
-
-
<< Nazad
Beočin, 15. septembar 2023.

Vlasnici nelegalnih objekata do 15. oktobra mogu da prijave priključenja na infrastrukturnu mrežu

Vlasnici nelegalnih objekata do 15. oktobra mogu da prijave priključenja na infrastrukturnu mrežu

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture objavilo je na svom sajtu Uputstvo za građane za privremeno priključenje nelegalno izgrađenih objekata na komunalnu infrastrukturu, a prijava za priključak počinje danas, 15. septembra.

Prijava će trajati 30 dana, do 15. oktobra, a produženja roka neće biti. Građani uputstvo za prijavu mogu preuzeti sa sajta Ministarstva kako bi se detaljnije informisali i pripremili dokumentaciju i prijave se za priključenje na struju, vodu, gas, grejanje ili kanalizaciju.

Vlasnici nelegalnih objekata do 15. oktobra mogu da prijave priključenja na infrastrukturnu mrežuVlasnici nelegalnih objekata do 15. oktobra mogu da prijave priključenja na infrastrukturnu mrežu

Uputstvo možete pogledati na sledećem linku:
https://www.mgsi.gov.rs/sites/default/files/uputstvo_0.pdf Održana 101. sednica Opštinskog veća

Građani svoje prijave mogu podneti na pisarnici Opštine Beočin svakog radnog dana od 7 do 15 časova.

Za sva dodatna pitanja sugrađanima je raspolaganju Odeljenje za inspekcijske poslove, urbanizam i zaštitu životne sredine Opštinske uprave Beočin (kancelarija broj 10), tel. 021 870 260.

Priključenje je moguće za samo jedan objekat, odnosno jedan stan istog vlasnika koji se koristi za stanovanje.

Vlasnik može podneti zahtev za privremeno priključenje na sve infrastrukturne mreže ili na pojedinačnu infrastrukturnu mrežu.

Od dokumentacije su potrebne očitane lične karte (ili fotokopije u slučaju da je lična karta bez čipa) vlasnika i članova njegovog domaćinstva, kao i geodetski snimak.

Vlasnici nelegalnih objekata do 15. oktobra mogu da prijave priključenja na infrastrukturnu mrežuVlasnici nelegalnih objekata do 15. oktobra mogu da prijave priključenja na infrastrukturnu mrežu

Potrebno je priložiti i jedan od dokaza: ugovor o kupovini ili izgradnji stana, odnosno porodične stambene zgrade; ugovor o kupovini objekta u izgradnji; ugovor o suinvestiranju prilikom izgradnje objekta; ugovor o zajedničkoj izgradnji; ugovor o poklonu; ugovor sa stambenom zajednicom o pretvaranju zajedničkih prostorija u stan ili o nasleđivanju; pravnosnažno rešenje o nasleđivanju; ugovor o dugoročnom stambenom kreditu za kupovinu nepokretnosti ili nepokretnosti u izgradnji; pravosnažnu sudsku presudu; drugu ispravu ili odluku nadležnog organa kojom se dokazuje pravo svojine na nepokretnosti.

Za objekte izgrađene bez građevinske dozvole dostavlja se dokaz da je pokrenut postupak ozakonjenja i overena izjava (ili drugi dokaz) da je objekat izgrađen i da se koristi za stanovanje (u slučaju da nije pokrenut postupak ozakonjenja).

Vlasnik koji je kupovinom stana trajno rešavao svoje stambeno pitanje dostavlja ugovor o kupovini objekta, overen u formi propisanoj u vreme zaključenja ugovora, kao i izjavu da on i članovi porodičnog domaćinstva nemaju drugi objekat za stanovanje.

Vlasnik koji nema prebivalište u objektu koji je predmet priključenja dostavlja izjavu da će se odmah po privremenom priključenju, sa članovima porodičnog domaćinstva, useliti u njega.

-
-
-
-
-
-
-
-