Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
Razvojni fond Vojvodine
-
-
-
-
-
-
<< Nazad
Beočin, 13. septembar 2023.

Održana 101. sednica Opštinskog veća

Održana 101. sednica Opštinskog većaU sredu, 13. septembra u Maloj sali Skupštine opštine Beočin održana je 101. sednica Opštinskog veća kojom je predsedavao Zamenik predsednice opštine Beočin Stefan Tomović.

Zasedanju su prisustvovali i članovi Opštinskog veća Milovan Starčević, Jasna Jandrić, Mihajlo Božić, Dragana Šuvaković, Milan Zorić, Saša Milovanović, Nemanja Zarić, Pomoćnici predsednika Opštine Beočin Goran Pekez i Jelena Šušak, Predsednik Skupštine opštine Beočin Nemanja Vilić, Načelnica Opštinske uprave Opštine Beočin Gordana Ćirović, Zamenik načelnice Opštinske uprave Opštine Beočin Sekula Petrović, Sekretar Skupštine opštine Beočin Tatjana Simić i Zamenik sekretara Skupštine opštine Beočin Filip Radulović.

Na dnevnom redu zasedanja razmatrane su i usvojene sledeće tačke dnevnog reda:

 1. Usvajanje zapisnika sa 96, 97, 98, 99. i 100. sednice Opštinskog veća;
 2. Nacrt Odluke o usvajanju Nacrta teksta ugovora o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća „Regionalni centar za upravljanje otpadom“ Novi Sad;
 3. Nacrt Odluke o dopunama i dopunama Odluke o regresiranju troškova prevoza za učenike osnovnih i srednjih škola i studente;
 4. Nacrt Odluke o izmenama Odluke o platama i naknadama funkcionera, službenika na položaju, odbornika, članova upravnih i nadzornih odbora i radnih tela organa opštine;
 5. Nacrt Odluke o utvrđivanju većeg odnosno manjeg broja dece u vaspitnim grupama u Predškolskoj ustanovi „Ljuba Stanković“ Beočin;
 6. Finansijski izveštaj Javnog komunalnog preduzeća „Beočin“ Beočin za period januar – decembar 2022. godine;
 7. Nacrt Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Beočin“ Beočin o načinu pokrića gubitka po godišnjem obračunu za 2022. godinu;
 8. Godišnji izveštaj o poslovanju Javnog preduzeća „Toplana“ Beočin za 2022. godinu;
 9. Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju Centra za kulturu, sport i turizam opštine Beočin za 2022. godinu;
 10. Izveštaj o radu Centra za socijalni rad grada Novog Sada, odeljenje Beočin za 2022. godinu;
 11. Nacrt Rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Centra za socijalni rad grada Novog Sada, odeljenje Beočin za 2023. godinu;
 12. Razmatranje Završnog finansijskog i narativnog izveštaja o realizaciji programa energetske sanacije porodičnih kuća i stanova koje sprovode jedinice lokalne samouprave JP 1/22;
 13. Razmatranje zahteva radnika PU „Ljuba Stanković“ Beočin za plaćanje troškova sudskog postupka na rate:
  • Tatjana Potić iz Beočina u predmetu P1 2785/21,
  • Vanje Drmaku iz Beočina u predmetu P1 2790/21,
  • Ljiljane Panić iz Beočina u predmetu P1 2788/21,
  • Danke Nikolić iz Beočina u predmetu P1 2820/21 i Gž 1192/23,
  • Zdravke Simić iz Čerevića i Smilje Novković iz Beočina u predmetu P1 2786/21;
 14. Pitanja, predlozi i zahtevi.
-
-
-
-
-
-
-
-