Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
Razvojni fond Vojvodine
-
-
-
-
-
-
<< Nazad
Beočin, 23. maj 2018.

Svečana dodela sertifikata za JP „Toplana“ za unapređenje kvaliteta poslovanja

Svečana dodela sertifikata za JP Toplana za unapređenje kvaliteta poslovanja

Svečana dodela sertifikata za JP Toplana za unapređenje kvaliteta poslovanjaU prostorijama JP „Toplana“ Beočin, održana je svečana dodela sertifikata sistema menadžmenta kvalitetom prema standardu SRPS ISO 9001:2015, sertifikata sistema upravljanja zaštitom životne sredine prema standardu SRPS ISO 14001:2015, sertifikata sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu prema standardu SRPS OHSAS 18001:2008.

Rukovodstvo JP „Toplana“ Beočin je u prethodnom periodu, uz podršku rukovodstva opštine Beočin, na čelu sa predsednikom opštine, Mitrom Milinkovićem, i uz stručnu pomoć konsultantskog tima na čelu sa prof. dr. Dragutinom Stanivukovićem, uvelo integrisani menadžment sistem čiji je cilj podizanje nivoa kvaliteta upravljanja i poslovanja preduzeća.

Svečana dodela sertifikata za JP Toplana za unapređenje kvaliteta poslovanjaSvečana dodela sertifikata za JP Toplana za unapređenje kvaliteta poslovanja

Uvođenje integrisanog menadžment sistema je bilo preduslov za sticanje navedenih sertifikata, koje je direktoru JP „Toplana“ Beočin Vladimiru Mihiću, ispred društva za sertifikaciju sistema menadžmenta „PANCERT“ d.o.o. iz Novog Sada, uručila direktorica društva dipl. ing. Donata Veg Juristovski.

Imenovani su Mina Minić za koordinatora integrisanog menadžment sistema i Karčika Katona za predstavnika rukovodstva za sistem upravljanja zaštitom životne sredine i zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu.

Sticanjem navedenih sertifikata, JP „Toplana“ Beočin je prvi činilac javnog sektora u opštini Beočin koji se može pohvaliti da aktivno unapređuje svoje poslovanje i približava se savremenim trendovima u ovoj sferi, što će preduzeću otvoriti nove mogućnosti na polju novih investicija, a sve u cilju pružanja što kvalitetnije usluge svojim korisnicima.

-
-
-
-
-
-
-
-