Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
Razvojni fond Vojvodine
-
-
-
-
-
-
<< Nazad
Beočin, 26. jun 2023.

Održana 96. sednica Opštinskog veća

Održana 96. sednica Opštinskog veća

U ponedeljak, 26. juna u Maloj sali Skupštine opštine Beočin održano je 96. zasedanje Opštinskog veća kojim je predsedavala predsednica opštine Beočin Biljana Janković.

Održana 96. sednica Opštinskog većaOdržana 96. sednica Opštinskog veća

Sednici su prisustvovali i zamenik predsednice opštine Beočin Stefan Tomović, članovi opštinskog veća Milovan Starčević, Jasna Jandrić, Mihajlo Božić, Milan Zorić, Nemanja Zarić, kao i zamenik načelnice Opštinske uprave Beočin Sekula Petrović, rukovodilac Odeljenja za inspekcijske poslove, urbanizam i zaštitu životne sredine Vesna Popović, savetnik na poslovima trezora u Odeljenju za budžet i finansije Jelena Ninkov, v.d. direktor JKP „Beočin“ Beočin Srđan Stepanov i sekretar Skupštine opštine Beočin Tatjana Simić.

Održana 96. sednica Opštinskog većaOdržana 96. sednica Opštinskog veća

Na dnevnom redu zasedanja razmatrane su i utvrđene sledeće tačke dnevnog reda:

 1. Usvajanje zapisnika sa 90, 91, 92, 93, 94 i 95 sednice Opštinskog veća;
 2. Nacrt Odluke o završnom računu opštine Beočin za 2022. godinu;
 3. Nacrt Odluke o donošenju Plana detaljne regulacije površinskog kopa „Filijala“ K.O. Beočin;
 4. Nacrt Programa o izmenama i dopunama Programa otuđenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Beočin i pribavljanja zemljišta za 2023. godinu;
 5. Nacrt Rešenja o davanju saglasnosti na Statut Kulturnog centra opštine Beočin;
 6. Razmatranje Odluke Upravnog odbora Centra za kulturu, sport i turizam opštine Beočin o neusvajanju Plana i programa poslovanja ustanove za 2023. godinu
 7. Razmatranje Odluke Upravnog odbora Centra za kulturu, sport i turizam opštine Beočin o neusvajanju Izveštaja o radu i finansijskom poslovanju za 2022. godinu;
 8. Predlog Zaključka o utvrđivanju predloga za razrešenje direktora Centra za kulturu, sport i turizam opštine Beočin sa Nacrtom Rešenja o razrešenju direktora Centra za kulturu, sport i turizam opštine Beočin i Nacrtom Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Centra za kulturu, sport i turizam opštine Beočin;
 9. Nacrt Rešenja o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Godišnjeg programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Beočin“ Beočin za 2023. godinu;
 10. Nacrt Rešenja o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Posebnog programa korišćenja subvencija iz budžeta opštine Beočin Javnog komunalnog preduzeća „Beočin“ Beočin za 2023. godinu;
 11. Nacrt Rešenja o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Godišnjeg programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Beočin“ Beočin za 2023. godinu;
 12. Nacrt Rešenja o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Posebnog programa korišćenja subvencija iz budžeta opštine Beočin Javnog komunalnog preduzeća „Beočin“ Beočin za 2023. godinu;
 13. Izveštaj o radu Opštinske uprave opštine Beočin za 2022. godinu sa Izveštajem o izvršenju finansijskog plana opštinske uprave opštine Beočin za 2022. godinu;
 14. Predlog Odluke o promeni namene vrste zemljišta, kulture, načina i korišćenja i naziva objekta i pravnog statusa objekta za k.p. 798/5, upisane u List nepokretnosti 1009 k.o. Beočin;
 15. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Beočin" Beočin br. 205/3 od 24.4.2023. godine o usvajanju Cenovnika JKP „Beočin“ Beočin;
 16. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP "Toplana" Beočin br. 234 od 3.5.2023. godine o usvajanju Cenovnika JP „Toplana“ Beočin;
 17. Razmatranje Inicijative „Radeka Invest“ doo Petrovaradin za izradu izmena i dopuna Plana detaljne regulacije naselja Beočin;
 18. Razmatranje zahteva Milutinović Đorđa iz Beočina, koga zastupa advokat Jasna Mrkšić, za obezbeđenje prava službenosti prolaza do parcele k.o. Beočin 120/2 broj 02-463-185/22 od 07.11.2022 godine;
 19. Predlog Rešenja o dodeli solidarne pomoći za zaposlene u organima opštine Beočin – Opštinsko veće;
 20. Pitanja, predlozi i zahtevi.

foto: Ismet Ademovski

-
-
-
-
-
-
-
-