Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
Razvojni fond Vojvodine
-
-
-
-
-
-
<< Nazad
Beočin, 13. april 2023.

Pripreme za rekonstrukciju fabrike vode u Beočinu

Pripreme za rekonstrukciju fabrike vode u Beočinu

U opštini Beočin održana je prezentacija projekta „Ispitivanje tehnologije pripreme vode za piće i izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju postrojenja za prečišćavanje bunarske vode vodosnabdevanja Beočin“ koji su predstavili članovi projektnog tima Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu prof. dr Božo Dalmacija, prof. dr Jasmina Agbaba i naučni saradnik dr Miloš Dubovina kao i projektanti iz firme „HIDING DOO Novi Sad“ Radoslav Tulenčić i Milenko Tulenčić.

Pripreme za rekonstrukciju fabrike vode u BeočinuPripreme za rekonstrukciju fabrike vode u Beočinu

Prezentaciji su prisustvovali predsednica opštine Beočin Biljana Janković sa svojim saradnicima, direktor Uprave za kapitalna ulaganja Miloš Maletić, direktor Javnog komunalnog preduzeća Beočin Srđan Stepanov i rukovodilac fabrike vode Đura Kendl.

Pripreme za rekonstrukciju fabrike vode u BeočinuPripreme za rekonstrukciju fabrike vode u Beočinu

Cilj ovog istraživanja bilo je ispitivanje tehnologije za pripremu vode za piće iz postojećeg izvorišta vodovoda kako bi se dobila polazna osnova za izradu glavnog projekta rekonstrukcije postrojenja beočinske fabrike vode koja je planirana u narednom periodu.

Pripreme za rekonstrukciju fabrike vode u BeočinuPripreme za rekonstrukciju fabrike vode u Beočinu

U zaključnim izlaganjima projektni tim naveo je da je očekivani rok za završetak izrade projekta jun 2023. godine, nakon čega bi otpočeo proces realizacije u dve faze tokom ove i sledeće godine.

Pripreme za rekonstrukciju fabrike vode u BeočinuPripreme za rekonstrukciju fabrike vode u Beočinu

Sredstva za izradu projekta obezbedio je Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo u iznosu od 19.440.000,00 dinara a ona su namenjena finansiranju troškova projektnog zadatka kao i izradi neophodne projektno-tehničke dokumentacije dok će radovi na rekonstrukciji postrojenja za prečišćavanje vode u opštini Beočin biti finansirani iz budžeta AP Vojvodine preko Uprave za kapitalna ulaganja.

foto: Ismet Ademovski

-
-
-
-
-
-
-
-