Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Aktuelni konkursi
-
-
-
-
Godišnji izveštaji o radu javnih preduzeća
Cenovnik usluga javnih preduzeća
Promo materijali i brošure
Baze podazaka
Službeni list opštine Beočin
Pitajte predsednika
Pitajte predsednika skupštine
Javne nabavke
<< Nazad
Beočin, 26. januar 2023.

U Opštini Beočin održan sastanak povodom izrade novog Lokalnog akcionog plana za socijalnu inkluziju Roma i Romkinja

U Opštini Beočin održan sastanak povodom izrade novog Lokalnog akcionog plana za socijalnu inkluziju Roma i Romkinja

Danas je u Opštini Beočin održan sastanak povodom izrade budućeg Lokalnog akcionog plana za Rome i unapređenja lokalnih mera i mehanizama za inkluziju Roma.

Sastanku sa predsednicom opštine Beočin Biljanom Janković, njenim saradnicima, kao i predstavnicima civilnog sektora i lokalnih romskih nevladinih organizacija, prisustvovale su pokrajinska poslanica Jelena Jovanović i direktorka Kancelarije za inkluziju Roma Ljiljana Mihajlović.

U Opštini Beočin održan sastanak povodom izrade novog Lokalnog akcionog plana za socijalnu inkluziju Roma i RomkinjaU Opštini Beočin održan sastanak povodom izrade novog Lokalnog akcionog plana za socijalnu inkluziju Roma i Romkinja

Na sastanku su razmenjena dosadašnja iskustva i preporuke za izradu novog akcionog plana za Rome čija se izrada očekuje tokom 2023. godine. Poseban akcenat stavljen je na predlog za uvođenje romskog koordinatora u Beočinu i unpaređenje postojećih mera podrške romskoj populaciji.

U Opštini Beočin održan sastanak povodom izrade novog Lokalnog akcionog plana za socijalnu inkluziju Roma i RomkinjaU Opštini Beočin održan sastanak povodom izrade novog Lokalnog akcionog plana za socijalnu inkluziju Roma i Romkinja

Pokazana je spremnost lokalne samouprave da se još aktivnije uključi u rešavanje romskih pitanja kroz saradnju i partnerstvo sa pokrajinskim institucijama koje mogu biti značajna podrška kako u izradi neophodnih strateških dokumenata tako i u unapređenju dosadašnje prakse njihovog sprovođenja.

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1682