Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Aktuelni konkursi
-
-
-
-
Godišnji izveštaji o radu javnih preduzeća
Cenovnik usluga javnih preduzeća
Promo materijali i brošure
Baze podazaka
Službeni list opštine Beočin
Pitajte predsednika
Pitajte predsednika skupštine
Javne nabavke
<< Nazad
Beočin, 17. april 2018.

Sprovođenje preventivnih mera, pročišćavanje vodotoka drugog reda

Sprovođenje preventivnih mera, pročišćavanje vodotoka drugog reda

U skladu sa smernicama i naredbom  Ministarstva unutrašnjih poslova Sektora za vanredne situacije, Uprave za vanredne sitacije u Novom Sadu i Odluke Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Beočin, kojima se nalaže neophodno preduzimanje preventivnih i operativnih mera u svrhu sprečavanja mogućih izlivanja potoka usled topljenja snega i mogućih padavina, započeto je pročišćavanje korita potoka i izvršavanje ostalih neophodnih radnji i operativnih mera.

Sprovođenje preventivnih mera, pročišćavanje vodotoka drugog redaSprovođenje preventivnih mera, pročišćavanje vodotoka drugog reda

Odgovornom pristupu OŠ za vanredne situacije, na čelu sa predsednikom Štaba i opštine Beočin, Mitrom Milinkovićem, na osnovu obilaska terena /velike mreže vodotoka drugog reda, potoka kojih na teritoriji opštine ima 11/, iz razloga zaštite stanovništva i imovine i sprečavanja nastanka materijalnih šteta, a što bi moglo da izazove nesagledive posledice  pristupljeno je prema proceni u Izveštaju, prvo najkrtičnijim vodotocima, pročišćavanju potoka u Rakovcu, Kozarskog potoka u Beočinu i Susečkog potoka.

Sprovođenje preventivnih mera, pročišćavanje vodotoka drugog redaSprovođenje preventivnih mera, pročišćavanje vodotoka drugog reda

Sprovođenje preventivnih mera, pročišćavanje vodotoka drugog redaSprovođenje preventivnih mera, pročišćavanje vodotoka drugog reda

Sprovođenje preventivnih mera, pročišćavanje vodotoka drugog redaSprovođenje preventivnih mera, pročišćavanje vodotoka drugog reda

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
168