Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Aktuelni konkursi
-
-
-
-
Godišnji izveštaji o radu javnih preduzeća
Cenovnik usluga javnih preduzeća
Promo materijali i brošure
Baze podazaka
Službeni list opštine Beočin
Pitajte predsednika
Pitajte predsednika skupštine
Javne nabavke
<< Nazad
Beočin, 25. novembar 2022.

Kampanja „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“

Kampanja „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“

Danas se u Srbiji i svetu obeležava Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama čime počinje globalna kampanja „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“ u koju je uključeno više od 100 država sveta i oko 1700 organizacija.

Ova kampanja tradicionalno obuhvata četiri međunarodno istaknuta datuma koja povezuju žene, nasilje i ljudska prava: 25. novembar - Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, 1. decembar - Svetski dan borbe protiv AIDS-a, 3. decembar - Međunarodni dan osoba sa invaliditetima, 6. decembar - Godišnjica Montrealskog masakra i 10. decembar - Međunarodni dan ljudskih prava.

Iako je u našoj zemlji u prtoteklom periodu značajno unapređen zakonodavni okvir u oblasti prevencije i zaštite od nasilja u porodici i nasilja prema ženama, statistike i dalje upozoravaju da je svaka treća žena u Srbiji bila žrtva neke vrste nasilja.

Prema saopštenju Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana „potrebno je ulagati dodatne napore kako bi sistem zaštite i prevencije bio efikasniji i pored podrazumevane koordinacije svih nadležnih institucija, za prevenciju i zaustavljanje nasilja ključno je verovati žrtvama, osnažiti devojke i devojčice, i transformisati štetne društvene norme kojima se normalizuje nasilje. Posebna pažnja treba da bude posvećena sprečavanju i zaštiti od rodno zasnovanog nasilja višestruko marginalizovanih grupa žena poput žena na selu, žena sa invaliditetom i Romkinja.“

Pored fizičkog nasilja nad ženama, posebnu pažnju treba posvetiti i psihološkom nasilju, u čijoj je osnovi i verbalno nasilje ali i digitalnom nasilju koje je u eri ekspanzije upotrebe društvenih mreža i digitalnih komunikacija sve učestalije.

Suština ka kojoj kao društvo u celini treba da težimo je stvaranje društvenog sistema koje ima nultu toleranciju na nasiljem nad ženama!

U danu kada obeležavamo početak ove značajne kampanje, Opština Beočin će od večeras pa do 10.decembra simbolično biti osvetljena narandžastom bojom, koja je simbol kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“ a u narednim danima nas očekuje još programa i aktivnosti.

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1605