Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Aktuelni konkursi
-
-
-
-
Godišnji izveštaji o radu javnih preduzeća
Cenovnik usluga javnih preduzeća
Promo materijali i brošure
Baze podazaka
Službeni list opštine Beočin
Pitajte predsednika
Pitajte predsednika skupštine
Javne nabavke
<< Nazad
Beočin, 13. novembar 2022.

Podsetnik građanima - 14. novembra dospeva za plaćanje 4. rata godišnjeg poreza na imovinu

Podsetnik građanima - 14. novembra dospeva za plaćanje 4. rata godišnjeg poreza na imovinu

Odsek lokalne poreske administracije Opštinske uprave Beočin obaveštava poreske obveznike fizička lica, preduzetnike i pravna lica da 14. novembra 2022. godine, dospeva za plaćanje 4. rata godišnjeg poreza na imovinu za 2022. godinu.

Zakonom je predviđeno kvartalno plaćanje poreza na imovinu, a kašnjenje ili jednokratno izmirenje poreske obaveze na kraju kalendarske godine dovodi do obračuna i naplate kamate po stopi koja na današnji dan iznosi 14 %, stoga pozivamo poreske obveznike da svoje dospele obaveze izmiruju u zakonom propisanim rokovima.

Porez na imovinu plaća se tromesečno, u roku od 45 dana od dana početka tromesečja i to: do 15.02 - prvi kvartal. do 15.05 - drugi kvartal, do 15.08 - treći kvartal i do 15.11. - četvrti kvartal.

Informacije o trenutnom stanju duga se mogu dobiti u Lokalnoj poreskoj administraciji Opštinske uparve opštine Beočin, u zgradi opštine Beočin, Svetosavska 25, kancelarija broj 4 i 5.

Takođe, građani u svakom trenutku mogu pratiti i stanje na svom računu za porez putem Jedinstvenog informacionog sistema lokalne poreske administracije (JIS LPA) na sajtu https://www.lpa.gov.rs.

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1585