Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
<< Nazad
Beočin, 7. oktobar 2022.

Održana 18. sednica Skupštine opštine Beočin

Održana 18. sednica Skupštine opštine Beočin

U petak, 7. oktobra, u Velikoj sali Skupštine opštine Beočin održano je 18. zasedanje Skupštine opštine kojim je predsedavao Predsednik skupštine Opštine Beočin Nemanja Vilić.

Održana 18. sednica Skupštine opštine BeočinOdržana 18. sednica Skupštine opštine Beočin

Na dnevnom redu zasedanja razmatrane su i utvrđene sledeće tačke dnevnog reda:

 1. Predlog Odluke o stipendiranju učenika;
 2. Predlog Odluke o stipendiranju studenata;
 3. Predlog Odluke o stipendiranju učenika i studenata romske nacionalnosti;
 4. Predlog Odluke o dodeli subvencija u vidu energetskih vaučera koje izdaje opština Beočin;
 5. Predlog Odluke o prenosu prava javne svojine sa AP Vojvodine u javnu svojinu opštine Beočin na katrastarskoj parceli br. 105/80 k.o. Čerević;
 6. Predlog Odluke o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije „Lafarge- BFC“ Beočin;
 7. Predlog Odluke o sprovođenju Javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeća „Toplana“ Beočin sa tekstom oglasa o Javnom konkursu za izbor direktora Javnog preduzeća „Toplana“ Beočin;
 8. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o načinu obavljanja funkcija u organima opštine Beočin;
 9. Predlog Odluke o dodeli Oktobarske nagrade opštine Beočin za 2022. godinu Manastiru Rakovac iz oblasti kulture;
 10. Predlog Odluke o dodeli Oktobarske nagrade opštine Beočin za 2022. godinu Milanu Kovačeviću iz oblasti poljoprivrede;
 11. Predlog Odluke o dodeli Oktobarske nagrade opštine Beočin za 2022. godinu Društvu ljubitelja fotografije, filmskih i video ostvarenja „BEOFOTO“ Beočin za poseban doprinos afirmaciji Opštine;
 12. Predlog Odluke o dodeli Plakete opštine Beočin za 2022. godinu Marku Popadiću direktoru JKP „Gradska čistoća“ Beograd;
 13. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa poslovanja JP„Toplana“ Beočin za 2022. godinu;
 14. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Posebnog programa korišćenja subvencija JP „Toplana“ Beočin iz budžeta opštine Beočin za 2022. godinu;
 15. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Predškolski program Predškolske ustanove „Ljuba Stanković“ Beočin za period od 2022. godine;
 16. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada Predškolske ustanove „Ljuba Stanković“ Beočin za školsku 2022/2023 godinu;
 17. Izveštaj o radu u školskoj 2021/2022 godini Predškolske ustanove „Ljuba Stanković“ Beočin;
 18. Finansijski izveštaj Javnog komunalnog preduzeća „Beočin“ Beočin za period januar – decembar 2021. godine;
 19. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Beočin“ Beočin na raspodelu dobiti;
 20. Godišnji izveštaj o poslovanju Javnog preduzeća „Toplana“ Beočin za 2021. godinu;
 21. Izveštaj o radu i poslovanju Centra za kulturu, sport i turizam opštine Beočin za 2021. godinu;
 22. Izveštaj o radu Centra za socijalni rad grada Novog Sada, odeljenje Beočin za 2020. godinu;
 23. Izveštaj o radu Centra za socijalni rad grada Novog Sada, odeljenje Beočin za 2021. godinu;
 24. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Centra za socijalni rad grada Novog Sada, odeljenje Beočin za 2022. godinu;
 25. Predlog Rešenja o prestanku dužnosti predsednika i članova Nadzornog odbora JKP „Beočin“ Beočin;
 26. Predlog Rešenja o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora JKP „Beočin“ Beočin;
 27. Predlog Rešenja o prestanku dužnosti članova Školskog odbora Osnovne škole „Jovan Popović“ Susek;
 28. Predlog Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Jovan Popović“ Susek;
 29. Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju predstavnika i zamenika predstavnika opštine Beočin u Međuopštinskoj radnoj grupi u formiranju regiona za upravljanje komunalnim otpadom;
 30. Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Komisije za budžet i finansije;
 31. Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Komisije za urbanizam, komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine;
 32. Predlog Rešenja o utvrđivanju radno pravnog statusa člana Opštinskog veća opštine Beočin.
 33. Odbornička pitanja.

Održana 18. sednica Skupštine opštine BeočinOdržana 18. sednica Skupštine opštine Beočin

Održana 18. sednica Skupštine opštine BeočinOdržana 18. sednica Skupštine opštine Beočin

Održana 18. sednica Skupštine opštine BeočinOdržana 18. sednica Skupštine opštine Beočin

Održana 18. sednica Skupštine opštine BeočinOdržana 18. sednica Skupštine opštine Beočin

Održana 18. sednica Skupštine opštine BeočinOdržana 18. sednica Skupštine opštine Beočin

Održana 18. sednica Skupštine opštine BeočinOdržana 18. sednica Skupštine opštine Beočin

Održana 18. sednica Skupštine opštine BeočinOdržana 18. sednica Skupštine opštine Beočin

Održana 18. sednica Skupštine opštine Beočin

-
-
-
-
-
-
-
-