Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Aktuelni konkursi
-
-
-
-
Godišnji izveštaji o radu javnih preduzeća
Cenovnik usluga javnih preduzeća
Promo materijali i brošure
Baze podazaka
Službeni list opštine Beočin
Pitajte predsednika
Pitajte predsednika skupštine
Javne nabavke
<< Nazad
Beočin, 19. oktobar 2022.

U Opštini Beočin predstavljen program iz oblasti rodne ravnopravnosti „Od neplaćenog do plaćenog ženskog rada“

U Opštini Beočin predstavljen program iz oblasti rodne ravnopravnosti „Od neplaćenog do plaćenog ženskog rada“

U Velikoj sali Skupštine opštine Beočin danas je održana radionica, rodna analiza i edukacija na temu rodne ravnopravnosti i neplaćenog ženskog rada kao i tumačenje zakonskih okvira i strategija koje na nacionalnom i lokalnom nivou pokrivaju ove teme.

Predsednica opštine Beočin Biljana Janković prisustvovala je uvodnom delu ovog skupa i tom prilikom svim edukatorkama i učesnicama poželela dobrodošlicu ističući da je Opština Beočin spremna da uzme aktivno učešće u dijalogu i aktivnostima na temu rodne ravnopravnosti.

U Opštini Beočin predstavljen program iz oblasti rodne ravnopravnosti „Od neplaćenog do plaćenog ženskog rada“U Opštini Beočin predstavljen program iz oblasti rodne ravnopravnosti „Od neplaćenog do plaćenog ženskog rada“

„Verujem da će izrada Lokalnog akcionog plana za ostvarivanje rodne ravnopravnosti biti dobra osnova da Opština planski i pažljivo sprovede politiku rodne ravnopravnosti među našim građankama. Pored Beočina, očekujem da se ovim planom skrene pažnja i na položaj žena u ruralnim sredinama naše opštine kojima je potrebno dati više mogućnosti za kvalitetnim usavršavanjem, edukacijom i osnaživanjem.“, istakla je predsednica Janković tokom svog obraćanja.

U Opštini Beočin predstavljen program iz oblasti rodne ravnopravnosti „Od neplaćenog do plaćenog ženskog rada“U Opštini Beočin predstavljen program iz oblasti rodne ravnopravnosti „Od neplaćenog do plaćenog ženskog rada“

Cilj ovog skupa bio je podizanje svesti o ekonomskoj i socijalnoj vrednosti neplaćenog rada žena u Vojvodini, utvrđivanje monetarne vrednosti istog i definisanje konkretnih mera i preporuka koje će doprineti razvoju opštine Beočin u oblasti rodne ravnopravnosti.

U Opštini Beočin predstavljen program iz oblasti rodne ravnopravnosti „Od neplaćenog do plaćenog ženskog rada“U Opštini Beočin predstavljen program iz oblasti rodne ravnopravnosti „Od neplaćenog do plaćenog ženskog rada“

Pomenuti program među lokalnim samoupravama realizuje Akademija ženskog preduzetništva iz Novog Sada uz podršku Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji a u okviru projekta „Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti, faza II".

Pored Beočina, lokalne samouprave koje su obuhvaćene ovim programom su Kula, Subotica, Sombor, Vrbas, Bačka Palanka i Bač.

foto: Ismet Ademovski

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1553