Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
Razvojni fond Vojvodine
-
-
-
-
-
-
<< Nazad
Beočin, 28. septembar 2022.

Održana 68. sednica Opštinskog veća

Održana 68. sednica Opštinskog veća

U sredu, 28. septembra, 2022. godine u maloj sali Skupštine opštine Beočin održano je 68. zasedanje Opštinskog veća kojim je predsedavala predsednica opštine Beočin Biljana Janković.

Održana 68. sednica Opštinskog većaSednici su prisustvovali zamenik predsednice opštine Beočin Stefan Tomović, predsednik Skupštine opštine Beočin Nemanja Vilić, članovi opštinskog veća Milovan Starčević, Velimir Vuković, Goran Pekez, Saša Milovanović, Milan Zorić, Nemanja Zarić, Jasna Jandrić kao i sekretar Skupštine opštine Beočin Tatjana Simić, načelnica Opštinske uprave Beočin Gordana Ćirović, rukovodilac odeljenja za inspekcijske poslove, urbanizam i zaštitu životne sredine Vesna Popović, rukovodilac odeljenja za privredu i lokalno ekonomski razvoj Jelena Pašćan kao i rukovodilac odeljenja za budžet i finansije Dragan Gligorić.

Održana 68. sednica Opštinskog većaOdržana 68. sednica Opštinskog veća

Na dnevnom redu zasedanja razmatrane su i utvrđene sledeće tačke dnevnog reda:

 1. Nacrt Odluke o stipendiranju učenika;
 2. Nacrt Odluke o stipendiranju studenata;
 3. Nacrt Odluke o stipendiranju učenika i studenata romske nacionalnosti;
 4. Nacrt Odluke o dodeli subvencija u vidu energetskih vaučera koje izdaje opština Beočin;
 5. Nacrt Odluke o prenosu prava javne svojine sa AP Vojvodine u javnu svojinu opštine Beočin na katrastarskoj parceli br. 105/80 k.o. Čerević;
 6. Nacrt Odluke o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije „Lafarge- BFC“ Beočin;
 7. Nacrt Odluke o sprovođenju Javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeća „Toplana“ Beočin sa tekstom oglasa o Javnom konkursu za izbor direktora Javnog preduzeća „Toplana“ Beočin;
 8. Nacrt Rešenja o davanju saglasnosti na Predškolski program Predškolske ustanove „Ljuba Stanković“ Beočin za period od 2022. godine;
 9. Nacrt Rešenja o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada Predškolske ustanove „Ljuba Stanković“ Beočin za školsku 2022/2023 godinu;
 10. Izveštaj o radu u školskoj 2021/2022 godini Predškolske ustanove „Ljuba Stanković“ Beočin;
 11. Finansijski izveštaj Javnog komunalnog preduzeća „Beočin“ Beočin za period januar – decembar 2021. godine;
 12. Nacrt Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Beočin“ Beočin na raspodelu dobiti po usvojenom finansijskom izvešptaju za 2021. godinu;
 13. Godišnji izveštaj o poslovanju Javnog preduzeća „Toplana“ Beočin za 2021. godinu;
 14. Izveštaj o radu i poslovanju Centra za kulturu, sport i turizam opštine Beočin za 2021. godinu;
 15. Izveštaj o radu Centra za socijalni rad grada Novog Sada, odeljenje Beočin za 2020. godinu;
 16. Izveštaj o radu Centra za socijalni rad grada Novog Sada, odeljenje Beočin za 2021. godinu;
 17. Nacrt Rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Centra za socijalni rad grada Novog Sada, odeljenje Beočin za 2022. godinu;
 18. Upoznavanje sa inicijativom Sportskog saveza opštine Beočin od 27.09.2022. o dodeli godišnjih sportskih priznanja i donošenje rešenja o dodeli nagrada Nemanji Jovanoviću, Nataliji Prolić, Jovani Stjepanović i Velimiru Kosoviću.
 19. Pitanja, predlozi i zahtevi.

Održana 68. sednica Opštinskog većaOdržana 68. sednica Opštinskog veća

-
-
-
-
-
-
-
-