Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Aktuelni konkursi
-
-
-
-
Godišnji izveštaji o radu javnih preduzeća
Cenovnik usluga javnih preduzeća
Promo materijali i brošure
Baze podazaka
Službeni list opštine Beočin
Pitajte predsednika
Pitajte predsednika skupštine
Javne nabavke
<< Nazad
Beočin, 1. septembar 2022.

Održana 66. sednica Opštinskog veća

Održana 66. sednica Opštinskog veća

U četvrtak, 1. septembra, 2022. godine sa početkom u 13 časova u zgradi Opštine Beočin održano je 66. zasedanje Opštinskog veća kojim je predsedavala predsednica opštine Beočin i opštinskog veća Biljana Janković.

Održana 66. sednica Opštinskog većaOdržana 66. sednica Opštinskog veća

Sednici su prisustvovali i zamenik predsednice opštine Stefan Tomović, članovi opštinskog veća Milovan Starčević, Goran Pekez, Velimir Vuković, Saša Milovanović, Jasna Jandrić, Milan Zorić, načelnica Opštinske uprave Beočin Gordana Ćirović i sekretar Skupštine opštine Beočin Tatjana Simić.

Održana 66. sednica Opštinskog većaOdržana 66. sednica Opštinskog veća

Na dnevnom redu zasedanja razmatrane su i utvrđene sledeće tačke dnevnog reda:

  1. Usvajanje Zapisnika sa 62., 63., 64. i 65. sednice Opštinskog veća;
  2. Predlog Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi, Pravobranilaštvu i stručnim službama opštine Beočin;
  3. Predlog Rešenja o postavljenju službenika na položaju- načelnika Opštinske uprave opštine Beočin, Gordane Ćirović;
  4. Predlog Rešenja o utvrđivanju prestanka rada službenika na položaju – vršioca dužnosti načelnika Opštinske uprave opštine Beočin, Gordane Ćirović;
  5. Predlog Rešenja utvrđivanju prava na platu službeniku na položaju-načleniku Opštinske uprave opštine Beočin Gordani Ćirović;
  6. Predlog Rešenja o postavljenju službenika na položaju- zamenika načelnika Opštinske uprave opštine Beočin, Sekule Petrovića;
  7. Predlog Rešenja o utvrđivanju prestanka rada službenika na položaju – vršioca dužnosti zamenika načelnika Opštinske uprave opštine Beočin, Sekule Petrovića;
  8. Predlog Rešenja utvrđivanju prava na platu službeniku na položaju-zameniku načlenika Opštinske uprave opštine Beočin Sekuli Petroviću;
  9. Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini;
  10. Pitanja, predlozi i zahtevi.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1486