Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
Razvojni fond Vojvodine
-
-
-
-
-
-
<< Nazad
Beograd, 17. januar 2018.

Počela realizacia projekta „Reforma poreza na imovinu“

Počela realizacia projekta - Reforma poreza na imovinu

Počela realizacia projekta - Reforma poreza na imovinuOpština Beočin se nalazi u grupi od 45 opština iz cele Srbije koja je odabrana za realizaciju programa "Reforme poreza na imovinu". Realizacija programa počela je prvom radionicom održanom u Beogradu 17. januara 2018. godine, a program će trajati četiri godine. Boljim i realnijim nivoom naplate biće prevaziđeni mnogi problemi koji egzistiraju u lokalnim samoupravama, a prikupljena sredstva ulagaće se u infrastrukturne projekte koji će biti korisni za sve stanovnike opštine. Kroz ovaj program opštini Beočin u oblasti unapređenja administriranja poreza na imovinu i jačanja funkcije dobre uprave, obezbediće se i angažovanje dodatnih saradnika na poslovima ažuriranja baza poreskih obveznika.

Izabrane lokalne samouprave imaće podršku Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstva finansija kao i Stalne konferencije gradova i opština u okviru Platforme za unapređenje oporezivanja imovine u Srbiji i izradi novih elektronskih rešenja u toj oblasti.

Predviđena je i ekspertska tehnička podrška koja pruža poboljšanje transparentnosti oporezovanja, učešće i odgovornost prema poreskom obvezniku, građanima i poslovnom sektoru, sa ciljem poboljšanja usluga u skladu sa potrebama poreskih obveznika i unapređenja i podrške odnosa sa javnošću.

Ukupna vrednost programa je šest miliona franaka, a projekat implementira Međunarodna grupa za upravljanje. Ovom skupu ispred opštine Beočin, Odeljenja za privredu i lokalni ekonomski razvoj prisustvali su je Jelena Pašćan  i Sofija Rad.

-
-
-
-
-
-
-
-