Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Aktuelni konkursi
-
-
-
-
Godišnji izveštaji o radu javnih preduzeća
Cenovnik usluga javnih preduzeća
Promo materijali i brošure
Baze podazaka
Službeni list opštine Beočin
Pitajte predsednika
Pitajte predsednika skupštine
Javne nabavke
<< Nazad
Beočin, 8. avgust 2022.

Poseta Centru za socijalni rad

Poseta Centru za socijalni rad

Predsednica opštine Beočin Biljana Janković danas je obišla odeljenje Centra za socijalni rad u Beočinu i tom prilikom se sastala sa rukovodiocem odeljenja, Natašom Timotijević.

Predsednici Janković je na sastanku predočena aktuelna organizacija rada Centra za socijalni rad, analizirani su mogući pravci unapređenja saradnje sa Opštinskom upravom Beočin a razmotreni su i planovi za buduće aktivnosti i projekte beočinskog odeljenja.

Poseta Centru za socijalni radPoseta Centru za socijalni rad

Posebna pažnja posvećena je mogućem razvoju i unapređenju usluga socijalne zaštite građana, projektnom finansiranju aktivnosti kroz učešće na republičkim i pokrajinskim konkursima kao i mogućnostima edukacije i informisanja fokus grupa građana.

Poseta Centru za socijalni radPoseta Centru za socijalni rad

„Imajući u vidu trenutne usluge koje Centar za socijalni rad pruža postojećim i potencijalnim korisnicima na teritoriji naše opštine, nastojaćemo da podržimo sve napore Odeljenja da se sistem rada, shodno potrebama na terenu, proširi i unapredi.“, istakla je predsednica Janković.

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1460