Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Aktuelni konkursi
-
-
-
-
Godišnji izveštaji o radu javnih preduzeća
Cenovnik usluga javnih preduzeća
Promo materijali i brošure
Baze podazaka
Službeni list opštine Beočin
Pitajte predsednika
Pitajte predsednika skupštine
Javne nabavke
<< Nazad
Beočin, 12.jul 2022.

Održana 59. sednica Opštinskog veća

Održana 59. sednica Opštinskog veća

U utorak, 12. jula, 2022. godine u maloj sali Skupštine opštine Beočin održana je 59. sednica Opštinskog veća kojom je predsedavala predsednica opštine Beočin i opštinskog veća, Biljana Janković.

Održana 59. sednica Opštinskog većaOdržana 59. sednica Opštinskog veća

Sednici su prisustvovali i zamenik predsednice opštine Stefan Tomović, članovi opštinskog veća Milovan Starčević, Saša Savić, Velimir Vuković, Saša Milovanović, Jasna Jandrić, Milan Zorić, kao i predsednik Skupštine opštine Beočin Nemanja Vilić, sekretar Skupštine opštine Beočin Tatjana Simić i predsednik komisije za realizaciju mera energetske efikasnosti Vladimir Petričević.

Održana 59. sednica Opštinskog većaOdržana 59. sednica Opštinskog veća

Na dnevnom redu zasedanja razmatrani su predlozi o kadrovskim promenama, odnosno prestanku rada službenika na položaju i imenovanju vršioca dužnosti načelnika Opštinske uprave. Veće je usvojilo i Odluku o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi, pravobranilaštvu i stručnim službama opštine Beočin.

Održana 59. sednica Opštinskog većaOdržana 59. sednica Opštinskog veća

Opštinsko veće je nakon razmatranja uputilo Skupštini opštine Beočin na usvajanje Predlog Rešenja o utvrđivanju prestanka dužnosti direktora JKP „Beočin“ kao i Predlog Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora JKP „Beočin“, zatim Predlog Odluke o utvrđivanju većeg odnosno manjeg broja dece u vaspitnim grupama u PU „Ljuba Stanković“ Beočin, kao i Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju radnog vremena PU „Ljuba Stanković“ Beočin.

Održana 59. sednica Opštinskog većaOdržana 59. sednica Opštinskog veća

Skupštini opštine takođe je upućen na usvajanje i Predlog Rešenja o prihvatanju Izveštaja o radu Opštinske uprave opštine Beočin za 2021. godinu i Predlog Rešenja o usvajanju Izveštaja o radu Pravobranilaštva opštine Beočin za 2021. godinu.

Opštinsko veće je ovim zasedanjem usvojilo konačne liste privrednih subjekata koji će učestvovati u programu sprovođenja mera energetske sanacije kao i Odluku o raspisivanju Javnog konkursa za sufinansiranje mera energetske efikasnosti na porodičnim kućama i stanovima na teritoriji opštine Beočin za 2022. godinu.

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1439