Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Aktuelni konkursi
-
-
-
-
Godišnji izveštaji o radu javnih preduzeća
Cenovnik usluga javnih preduzeća
Promo materijali i brošure
Baze podazaka
Službeni list opštine Beočin
Pitajte predsednika
Pitajte predsednika skupštine
Javne nabavke
<< Nazad
Beočin, 27. maj 2022.

Održana 55. sednica Opštinskog veća

Produžen rok za dostavu prijava na javni konkurs za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energestke sanacije stambenih objekata na teritoriji opštine Beočin do 06.06.2022. godine

Produžen rok za dostavu prijava na javni konkurs za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energestke sanacije stambenih objekata na teritoriji opštine Beočin do 06.06.2022. godineNa sednici Opštinskog veća održanoj dana 27.05.2022. godine doneta je Odluka o produženju roka Javnog konkursa za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energestke sanacije stambenih objekata na teritoriji opštine Beočin.

Zainteresovani privredni subjekti prijavu mogu predati do 06.06.2022. godine.

Blagovremeno dostavljenim smatraće se i sve preporučene pošiljke predate pošti najkasnije do 06.06.2022. godine (sa pečatom pošte sa navedenim datumom), bez obzira na datum prispeća.

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1428