Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Aktuelni konkursi
-
-
-
-
Godišnji izveštaji o radu javnih preduzeća
Cenovnik usluga javnih preduzeća
Promo materijali i brošure
Baze podazaka
Službeni list opštine Beočin
Pitajte predsednika
Pitajte predsednika skupštine
Javne nabavke
<< Nazad
Beočin, 26. decembar 2017.

51. sednica Opštinskog veća

51. sednica Opštinskog veća

U utorak 26. decembra održana je 51. sednica Opštinskog veća kojom je predsedavao predsednik veća i opštine Beočin, Mitar Milinković. Sednici su pored svih članova veća prisustvovali i predstavnici drugih struktura opštine i lokalne samouprave.

51. sednica Opštinskog veća51. sednica Opštinskog veća

Na dnevnom redu sednice, sa 7. tačaka Dnevnog reda, razmatrane su odluke Komisije za izbor korisnika za dodelu jednokratne novčane pomoći za najugroženije porodice izbeglica i interno raseljenih lica pri čemu je jednoglasno konstatovano  da se Komisija pridržavala svih kriterijuma i uslova propisanih iz  člana 10. Pravilnika  za dodelu ove vrste pomoći i da na osnovu javnog poziva od 20.11.2017. godine 31 lice od prijavljenih i smeštenih sa teritorije ispunjava ove usluve. Na sednici Veća donet je i Zaključak o ustupanju opreme Mesnoj zajednici Grabovo na trajno korišćenje sa predlogom Ugovora kojim se MZ Grabovo obavezuje da predmetnu opremu, rotacionu kosačicu, preuzetu na trajno korišćenje redovno održava i koristi u Ugovorom predviđene svrhe.

Sednica je završena tačkama koje su se odnosile na pojedinačna pitanja, predloge i zahteve građana.

51. sednica Opštinskog veća51. sednica Opštinskog veća

51. sednica Opštinskog veća51. sednica Opštinskog veća

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
139