Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
Razvojni fond Vojvodine
-
-
-
-
-
-
<< Nazad
Beočin, 30. jul 2021.

Održana 28. sednica Opštinskog veća

Održana 28. sednica Opštinskog veća

U petak, 30. jula 2021. godine, održana je 28. sednica Opštinskog veća. U skladu sa rokovima iz Zakona o budžetskom sistemu, razmatran je izveštaj o izvršenju budžeta opštine Beočin, za period od 1. januara do 30. juna 2021. godine. U navedenom izveštajnom periodu prihodi su se ostvarili u iznosu do 329 miliona dinara ili 45,40% od planiranih, dok se po dinamici prihodi ostvauju 90,80%. Prihodi i primanja u iznosu od 208 miliona dinara raspoređeni su korisnicima budžeta za njihove planove i programe i njihovo izvršenje je 28,66% ili 57,32%, po dinamici. Analizom prihoda uočeno je da se isti ostvaruju u planiranom obimu, sa posebnim osvrtom na prihode od poreza na zarade gde je ostvarenje 46,56% i prihode od poreza na prihode od samostalnih delatnosti gde je ostvarenje 116,23%, te imajući u vidu napred navedeno kao i zaključenje ugovora o dodeli sredstava od drugog nivoa vlasti, čime bi se dodatno uvećao investicioni kapacitet budžeta, pristupiće se izradi Rebalansa budžeta opštine Beočin za 2021. godinu.

Održana 28. sednica Opštinskog većaOdržana 28. sednica Opštinskog veća

Opštinsko veće je na zahtev PU „Ljuba Stanković“, iskazanih rezultata upisa dece i potreba roditelja, utvrdilo Predlog Odluke o većem, odnosno manjem broju dece u vaspitnim grupama i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o radnom vremenu po odeljenjima i uputilo ih Skupštini opštine na razmatranje i dalje donošenje odluke.

Opštinsko veće se, takođe upoznalo sa informacijom sportskih klubova o trošku budžetskih sredstava za prvih šest meseci tekuće godine, kao i sa Odlukom Upravnog odbora Centra za kulturu, sport i turizam opštine Beočin o utvrđivanju cenovnika počev od 1. septembra 2021. godine.

U preostalom delu sednice razmatrani su zahtevi građana.

-
-
-
-
-
-
-
-