Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
Razvojni fond Vojvodine
-
-
-
-
-
-
<< Nazad
Beočin, 16. jul 2021.

Održana 27. sednica Opštinskog veća

Održana 27. sednica Opštinskog veća

Danas je održana 27. sednica Opštinskog veća na kojoj je usvojen Pravilnik o sufinansiranju mera enegretske sanacije stabnih zgrada, porodičnih kuća i stanova kojim se bliže određuje cilj sprovođenja mera koje se sufinansiraju, uslovi za raspodelu i korišćenje sredstava, način i uslovi prijave na konkurs kao i kriterijumi za selekciju privrednih subjekata i kriterijumi za selekciju građana.

Održana 27. sednica Opštinskog većaVeće je takođe imenovalo Komisiju za realizaciju mera enrgetske sanacije koja treba da pripremi dokumentaciju i sprovede postupak za raspisivanje javnog konkursa za privredne subjekte i domaćinstva, izvrši rangiranje prispelih zahteva i obavlja terenske obilaske.

Takođe, Opštinsko veće je raspisalo Javni poziv za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energestke sanacije u domaćinstvima na teritoriji opštine Beočin, za meru zamene (nabavka sa ugradnjom) spoljnih prozora i vrata i druih transparentnih elemenata termičkog omotača. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva na internet stranici opštine Beočin.

Održana 27. sednica Opštinskog većaOdržana 27. sednica Opštinskog veća

Pored tačaka koje se odnose na stvaranje uslova za realizaciju projekta sprovođenja mera energetske sanacije u domaćinstvima Opštinsko veće je donelo Program korišćenja sredstava budžetskog Fonda za zaštitu životne sredine za 2021. godinu. Programom je planirano da se finansijska realizacija programa realizuje za radove na rekonstrukciji kanalizacione mreže u Banoštoru i za uklanjanje divljih deponija.

-
-
-
-
-
-
-
-