Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
Razvojni fond Vojvodine
-
-
-
-
-
-
<< Nazad
Beočin, 30. jun 2021.

Održana 9. sednica Skupštine opštine Beočin

Održana 9. sednica Skupštine opštine Beočin

Deveto zasedanje lokalnog parlamenta održano dana 25.06.2021. godine započeto je utvrđivanjem prestanka mandata odbornici Vesni Popović, zbog podnete ostavke i potvrđivanjem mandata odbornici Biljani Janković, kao sledećoj kandidatkinji sa Izborne liste Aleksandar Vučić - za našu decu.

Održana 9. sednica Skupštine opštine BeočinOdržana 9. sednica Skupštine opštine Beočin

Odbornici su zatim usvojili niz odluka značajnih za rad i funcionisanje lokalne samouprave od kojih se može izdvojiti Odluka o načinu i sticanja prava na uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i doprinosa za zdravstveno osiguranje za lice koje je steklo status lica koje samostalno obavlja učetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture, za umetnike kojom se po prvi put uvodi mogućnost uplate poreza i doprinosa za penzijsko  i zdravstveno osiguranje iz budžeta Opštine za lica koja imaju status samostalnog umetnika i ispunjavaju i druge propisane uslove. Za đake i studente opštine Beočin kao i njihove roditelje sigurno je važna informacija da su donošenjem Odluke o regresiranju troškova prevoza za učenike osnovnih i srednjih škola i studente uvedene nove kategorije korisnika koji će biti regresirani u iznosu od 100% (korisnici novčane socijalne pomoći, dečijeg dodatka, učenici srednje škole u Irigu do Novog Sada) ali da se i svim ostalim dacima i studentima regresirani iznos povećava sa 25% na 50%. Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o otuđenju nepokretnosti, a na zahtev investitora i zbog usporavanja aktivnosti izazvanog epidemijom kovid 19 utvrđen je novi rok za završetak zgrade koja se gradi u blizini sportskog centra i definisane stambene jedinice koje će pripasti Opštini.

Održana 9. sednica Skupštine opštine BeočinOdržana 9. sednica Skupštine opštine Beočin

Operativnim planom mobilnog tima za inkluziju Roma i Romkinja utvrđene su aktivnosti koje će se realizovati u 2021. godine a odnose se na oblast obrazovanja, zdravstvene zaštite, socijalne zaštite, zapošljavanja, stanovanja i rešavanje pitanja povratnika, definisani mehanizmi i opredeljena sredstva za njihovo sprovođenje. Godišnjim programom zaštite, uređenja i korišćenja državnog poljoprivrednog zemljišta stvoreni su uslovi za raspolaganje i korišćenje ovog zemljišta i u 2021. godini.

Održana 9. sednica Skupštine opštine BeočinOdržana 9. sednica Skupštine opštine Beočin

Odbornici su usvojili i Odluku o završnom računu budžeta Opštine za 2020. godinu kojom je utvrđeno da je izvršenje budžeta bilo u skladu sa planiranim.

Održana 9. sednica Skupštine opštine BeočinOdržana 9. sednica Skupštine opštine Beočin

Takođe, usvojeni su i finansijski izveštaji JKP "Beočin" Beočin i JP "Toplana" Beočin, a Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o komunalnim delatnostima obavljanje dela poslova iz oblasti zoohigijene je povereno JKP "Beočin" Beočin.

Održana 9. sednica Skupštine opštine BeočinOdržana 9. sednica Skupštine opštine Beočin

Imenovan je i novi sastav Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Beočin" Beočin, zbog isteka mandata prethodnog saziva.

Održana 9. sednica Skupštine opštine BeočinOdržana 9. sednica Skupštine opštine Beočin

Održana 9. sednica Skupštine opštine BeočinOdržana 9. sednica Skupštine opštine Beočin

Održana 9. sednica Skupštine opštine BeočinOdržana 9. sednica Skupštine opštine Beočin

Održana 9. sednica Skupštine opštine BeočinOdržana 9. sednica Skupštine opštine Beočin

-
-
-
-
-
-
-
-