Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
Razvojni fond Vojvodine
-
-
-
-
-
-
<< Nazad
Beočin, 18. decembar 2017.

Održana 14. sednica Skupštine opštine Beočin

Održana 14. sednica Skupštine opštine Beočin

Sednica održana u ponedeljak 18.12.2017. godine, sa početkom u 9,00 časova u Velikoj sali Skupštine opštine Beočin - Svetosavska broj 25.

Održana 14. sednica Skupštine opštine BeočinSednici su pored odbornika skupštine, predsednika opštine Beočin, Mitra Milinkovića, članova Opštinskog veća, predstavnika javnih preduzeća, ustanova i Opštinske uprave prisustvovali i predstavnici sredstava javnog informisanja.

Održana 14. sednica Skupštine opštine BeočinOdržana 14. sednica Skupštine opštine Beočin

Na dnevnom redu sednice Skupštine kojom je predsedavao Zoran Stokuća našlo se 18 tačaka i to: Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Izveštaj o izvršenju Budžeta opštine Beočin za period od 01.01.2017. godine do 30.09.2017. godine, Predlog Odluke o budžetu opštine Beočin za 2018. godinu, Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o opštinskim administrativnim taksama, Predlog Kodeksa ponašanja službenika i nameštenika opštine Beočin, Predlog Kadrovskog plana Opštinske uprave i Pravobranilaštva opštine Beočin za 2018. godinu, Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o komunalnim delatnostima, Predlog Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o održavanju opštinskih puteva, ulica i nekategorisanih puteva na teritoriji opštine Beočin, Predlog Programa kontrole i smanjenja populacije napuštenih pasa i mačaka na teritoriji opštine Beočin, Predlog Rešenja o davanju prethodne saglasnosti na Predlog Pravila o radu distributivnog sistema Javnog preduzeća „Toplana“ Beočin, Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Javnog preduzeća „Toplana“ Beočin i Predlog Rešenja o usvajanju Plana rada Opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Beočin za 2018. godinu.

Održana 14. sednica Skupštine opštine BeočinOdržana 14. sednica Skupštine opštine Beočin

Ostalim tačkama dnevnog reda bile su obuhvaćene kadrovske promene u Komisiji za planova, Opštinskom štabu za vanredne situacije, Komisiji za urbanizam i komunalne delatnosti, Upravnom i Nadzornom odboru centra za kulturu sport i turizam i razrešenje Komisije za vraćanje zemljišta opštine Beočin s obzirom da su završeni poslovi radi kojih je ta komisija i formirana.

Održana 14. sednica Skupštine opštine BeočinOdržana 14. sednica Skupštine opštine Beočin

Svakako centralna tema ove sednice bila je Odluka o budžetu opštine Beočin za 2018. godinu kojom je budžet opštine Beočin projektovan sa 610.000.000,00 dinara. Odbornici opštine prepoznali su pravilan raspored i namenu sredstava i kao nikada do sada Budžet opštine Beočin usvojen je jednoglasnom odlukom svih odbornika, bez rasprave i polemike. U istom „tonu“ protekle su i usvojene i ostale odluke i rešenja tačaka dnevnog reda u kojima su istaknuti i naglašeni samo interesi građana opštine Beočin.

Održana 14. sednica Skupštine opštine BeočinOdržana 14. sednica Skupštine opštine Beočin

Oko 25% ovog budžeta planirano je za investicije, naročito putne infrastrukture, uređenje javne rasvete uvođenjem led rasvete, komunalne delatnosti, predškolske ustanove i osnovnog obrazovanja. Kao i prethodne godine za nastupajuću 2018. godinu biće izdvojeno mnogo više sredstava za potrebe naših sugrađana i njihovih mesnih zajednica. Planira se završetak kanalizacione mreže u Banoštoru i Rakovcu kao što je to ove godine završeno u Čereviću i Lugu. Banoštor bi već u sledećoj godini trebalo da dobije i mećunarodnu pristanišnu luku na Dunavu, a u planu su i druga manja infrastrukturna ulaganja. Zadovoljenju potreba naših građana izaći će se maksimalno u susret. Racionalizacijom u 2017. godini je napravljen manji osnov za plate, postignute su značajne uštede, a očekuju se i pomoći Republičke i Pokrajinske vladi kao i Fondu za kapitalna ulaganja koji nam do sada uvek izlazili u susret u slučajevima kada lokalna samouprava sopstvenim sredstvima nije bila u mogućnosti da realizuje i završi neke značajne projekte i investicije u opštini.

-
-
-
-
-
-
-
-