Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Aktuelni konkursi
-
-
-
-
Godišnji izveštaji o radu javnih preduzeća
Cenovnik usluga javnih preduzeća
Promo materijali i brošure
Baze podazaka
Službeni list opštine Beočin
Pitajte predsednika
Pitajte predsednika skupštine
Javne nabavke
<< Nazad
Beočin, 14. maj 2021.

Predškolska onlajn zajednica učenja – učimo i menjamo praksu (brošure za roditelje)

Predškolska onlajn zajednica učenja – učimo i menjamo praksu (brošure za roditelje)

Pandemija virusa COVID-19 je izazvala velike promene u načinu života, rutinama, socijalnim odnosima i materijalnoj sigurnosti porodice. Uticaji na psiho-fizičko zdravlje dece i odraslih ne mogu se još uvek sagledati, ali na neki način dotiču svakog pojedinca i svaku porodicu.

Podrška porodicama je ključna za održavanje uslova za dobrobit dece, posebno u ovim izmenjenim i nepovoljnim okolnostima.

Zbog toga, PU „Ljuba Stanković“ ima želju i motiv da, u okviru projekta „Predškolska onlajn zajednica učenja – učimo i menjamo praksu“, približi SVIM roditeljima sadržaje zasnovane na principima pozitivnog roditeljstva.

Naime, Centar za interaktivnu pedagogiju u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i uz podršku UNICEF-a, je kreirao brošure za porodice kao podršku porodici i njenoj vaspitnoj funkciji. Brošure su namenjene svima, a ne samo roditeljima čija deca idu u vrtić, jer podrška je potrebna svakom od nas.

Brošure se mogu naći na sledećem linku, na kojima su i anonimni upitnici koje bi trebalo svaki roditelj da popuni nakon čitanja brošura:

https://drive.google.com/file/d/1JYeaEbwSN0twtSsTJfCTBHUkf-xcW4Y2/view?usp=sharing

U nadi da ćemo ostati zdravi i što pre se vratiti životu pre pandemije

S poštovanjem      
P.U. „Ljuba Stanković“

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1375