Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
Razvojni fond Vojvodine
-
-
-
-
-
-
<< Nazad
Beočin, 11. decembar 2017.

50. sednica Opštinskog veća

50. sednica Opštinskog veća

50. sednica Opštinskog većaNa današnjoj sednici Opštinskog veća kojom je predsedavao predsednik Veća i opštine Beočin Mitar Milinković, u prisustvu svih članova Veća i predstavnika ostalih struktura lokalne samouprave, razmatrano je 11 tačaka Dnevnog reda čijim je usvajanjem doneto niz novih odredaba u cilju unapređenja rada i boljeg funkcionisanja lokalne zajednice u narednom periodu.

50. sednica Opštinskog veća50. sednica Opštinskog veća

Svakako najvažnija tačka bila je i prva tačka Dnevnog reda ove sednice, Predlog Odluke o budžetu opštine Beočin za 2018. godinu koji je planiran u iznosu od 610 miliona dinara. Na Dnevnom redu razmatrane su, donete i usvojene još i sledeće odluke i rešenja: Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o opštinskim administrativnim taksama, Predlog Kodeksa ponašanja službenika i nameštenika opštine Beočin, Predlog Kadrovskog plana Opštinske uprave i Pravobranilaštva opštine Beočin za 2018. godinu, Predlog Rešenja o davanju prethodne saglasnosti na Predlog Pravila o radu distributivnog sistema Javnog preduzeća „Toplana“Beočin, Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Upravnog odbora „Centra za kulturu, sport i turizam opštine Beočin“ ispred lokalne samouprave i iz reda zaposlenih, Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Nadzornog odbora „Centra za kulturu, sport i turizam opštine Beočin“ iz reda zaposlenih, Predlog Rešenja o razrešenju i postavljenju članova Opštinskog štaba za vanredne situacije, Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora  JP “Toplana“ Beočin o usvajanju predloga načina formiranja cena toplotne energije i utvrđivanju cena toplotne energije.

Sednica je završena redovnim razmatranjem pristiglih pitanja, predloga i zahteva.

50. sednica Opštinskog veća50. sednica Opštinskog veća

50. sednica Opštinskog veća50. sednica Opštinskog veća

-
-
-
-
-
-
-
-