Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
Razvojni fond Vojvodine
-
-
-
-
-
-
<< Nazad
Beočin, 30. oktobar 2020.

Drugim krugom licitacije završen zakup državnog poljoprivrednog zemljišta u beočinskoj opštini

Izdato 21,4106 hektara

Drugim krugom licitacije završen zakup državnog poljoprivrednog zemljišta u beočinskoj opštini

Drugim krugom licitacije ukupno je bilo predviđeno 453,2457 hektara državnog poljoprivrednog zemljišta koje se nalazi na teritoriji beočinske opštine, a koje je bilo raspoređeno u 341 javno nadmetanje.

Drugim krugom licitacije završen zakup državnog poljoprivrednog zemljišta u beočinskoj opštiniDrugim krugom licitacije završen zakup državnog poljoprivrednog zemljišta u beočinskoj opštini

Prilikom današnjeg drugog kruga licitacije u zakup je izdato 16 kompleksa ukupne površine 21,4106 hektara. Zemljište izdato u zakup nalazi se u KO Rakovac (3. kompleksa), KO Banoštor (4. kompleksa), KO Beočin (2. kompleksa) i KO Sviloš (7. kompleksa). Period zakupa je 15. godina, dok je za dva javna nadmetanja u KO Banoštor period zakupa 20. godina i na tim parcelama je predviđeno podizanje vinograda.

Drugim krugom licitacije završen zakup državnog poljoprivrednog zemljišta u beočinskoj opštiniDrugim krugom licitacije završen zakup državnog poljoprivrednog zemljišta u beočinskoj opštini

Ovim je završen postupak izdavanja državnog poljoprivrednog zemljišta u zakup predviđen za 2020. godinu.

-
-
-
-
-
-
-
-