Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
Razvojni fond Vojvodine
-
-
-
-
-
-
<< Nazad
Novi Sad, 18. jun 2020.

U Gradskoj kući Novi Sad potpisan Regionalni plan upravljanja otpadom

U Gradskoj kući Novi Sad potpisan Regionalni plan upravljanja otpadom

Regionalni plan upravljanja otpadom za Grad Novi Sad i opštine Bačka Palanka, Bački Petrovac, Beočin, Žabalj, Srbobran, Temerin i Vrbas, za period od 2019-2028. godine, potpisan je u Gradskoj kući na sednici Međuopštinske radne grupe za upravljanje otpadom, kojom je predsedavala članica Gradskog veća za urbanizam i zaštitu životne sredine i predsednica Međuopštinske radne grupe Mira Radenović.

Regionalni plan potpisali su predsednik Skupštine grada Grada Novog Sada kao i predstavnici opština članica Međuopštinske radne grupe.

Ovaj plan predstavlja dokument kojim se uspostavla upravljanje otpadom na nivou regiona, a u skladu sa nacionalnom Strategijom upravljanja otpadom. Za članice Regiona, to je nastavak strateškog pristupa usvojenog u Regionalnom planu iz 2012. godine i rezultat je čitavog niza aktivnosti koje su pokrenute radi rešavanja pitanja postupanja sa otpadom i uspostavljanja Regionalnog centra za upravljanje otpadom.

Cilj plana, kako je precizirano, je uspostavljanje dugoročno održivog regionalnog sistema upravljanja otpadom na način koji ima minimalan uticaj na životnu sredinu i zdravlje ljudi, koristeći savremene principe upravljanja otpadom, prevenciju nastajanja, ponovno korišćenje i reciklažu, potom tretman otpada i odlaganje ostatka, kao i podizanje svesti o pitanjima upravljanja otpadom.

Razvijanjem Regionalnog plana upravljanja otpadom odrediće se prioriteti i strateški okvir za postupanje i tretman otpada koji je u skladu sa nacionalnim i propisima Evropske unije za upravljanje otpadom i Strategijom upravljanja otpadom Republike Srbije i u skladu sa Regionalnim planom usvojenim 2012. godine.

-
-
-
-
-
-
-
-