Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
Razvojni fond Vojvodine
-
-
-
-
-
-
<< Nazad
Beočin, 5. jun 2020.

Održan treći koordinacioni sastanak sa korisnicima opštinske imovine

Održan treći koordinacioni sastanak sa korisnicima opštinske imovine

Održan treći koordinacioni sastanak sa korisnicima opštinske imovinePredstavnici opštinske uprave Beočin juče su u velikoj sali Skupštine opštine Beočin održali sastanak sa predstavnicima lokalnih institucija i ustanova koje su korisnici ili nosioci prava korišćenja na nepokretnostima u javnoj svojini opštine Beočin. Ovo je treći po redu koordinacioni sastanak koji je održan u okviru projekta „Imovina lokalne samouprave-važna karika ekonomskog razvoja Faza II" koji opština Beočin implementira kroz Program Exchange 5. Sastanak su vodili Maja Gudurić, članica Opštinskog veća zadužena za privredu, poljoprivredu, ruralni razvoj, komunalne delatnosti i infrastrukturu i Sekula Petrović, samostalni savetnik u opštinskoj upravi.

Opština Beočin je pored realizacije brojnih projektnih aktivnosti koje su uključivale: popis opštinske imovine, ažuriranje opštinske evidencije nepokretnosti, brisanje podataka u katastru o nepostojećim objektima na terenu, izradu projektno-tehničke dokumentacije za ozakonjenje 15 nelegalno izgrađenih objekata u Lugu, Čereviću, Banoštoru, Suseku, Beočinu i Beočin selu, te procenu tržišne vrednosti 93 objekata u javnoj svojini, nastojala i da ojača kapacitete korisnika svoje imovine kroz organizaciju povremenih koordinacionih sastanaka.

Održan treći koordinacioni sastanak sa korisnicima opštinske imovineOdržan treći koordinacioni sastanak sa korisnicima opštinske imovine

Takođe, opštinska uprava Beočin je zahvaljujući projektu izvršila svoju zakonsku obavezu i upisala podatke o 1500 objekta i 931 građevinskoj parceli u jednstvenu evidenciju nepokretnosti u javnoj svojini, koju vodi Republička direkcija za imovinu. Ovaj posao je obavljen i za nepokretnosti čiji su korisnici javne ustanove, mesne zajednice i javna preduzeća. Na sastanku su o ovome obavešteni korisnici opštinske imovine uz napomenu da je potrebno upodobiti njihove interne evidencije o nepokretnostima sa opštinskom evidencijom, te redovno obaveštavati opštinsku upravu o nastalim promenama.

Projekat finansira Evropska unija, a sprovodi ga Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO) kao implementacionim partnerom. Telo za ugovaranje svih projekata grant šeme je Ministarstvo finansija, odnosno Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije.

Exchange 5

-
-
-
-
-
-
-
-