Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Aktuelni konkursi
-
-
-
-
Godišnji izveštaji o radu javnih preduzeća
Cenovnik usluga javnih preduzeća
Promo materijali i brošure
Baze podazaka
Službeni list opštine Beočin
Pitajte predsednika
Pitajte predsednika skupštine
Javne nabavke
<< Nazad
Beočin, 21. maj 2020.

Sednica Skupštine opštine Beočin

Sednica Skupštine opštine Beočin

Danas je u Velikoj sali opštine Beočin, uz sve propisane mere predostrožnosti i zaštite od širenja korona virusa, održana 30. redovna sednica kojom je predsedavao predsednik Skupštine opštine Beočin, Zoran Stokuća. Sednici su pored odbornika prisustvovali Predsednik opštine Beočin, Mitar Milinković, članovi Opštinskog veća i izvestioci stručnih službi Opštinske uprave.

Sednica Skupštine opštine BeočinSednica Skupštine opštine Beočin

Pred odobrnicima se našlo 15 tačaka dnevnog reda na kojima je razmatrano i usvajano sledeće: Predlog Odluke o donošenju Plana detaljne regulacije za izgradnju putničkog pristaništa otvorenog za međunarodni saobraćaj u Banoštoru, Predlog Odluke o izmenama Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata, trgovinskih objekata i objekata za priređivanje igara za zabavu i igara na sreću, Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o taksi prevozu na teritoriji opštine Beočin, Predlog Regionalnog plana upravljanja otpadom za Grad Novi Sad i opštine Bačka Palanka, Bački Petrovac, Beočin, Žabalj, Srbobran, Temerin i Vrbas za period 2019-2028 godina, Predlog Odluke o vršenju eksterne revizije završnog računa budžeta opštine Beočin za 2019. godinu, Predlog Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u opštini Beočin za 2020. godinu, Predlog Rešenja o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, Predlog Odluke o sprovođenju Javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća „Beočin“ Beočin, sa tekstom oglasa o Javnom konkursu za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća „Beočin“ Beočin, Predlog Rešenja o usvajanju Izveštaja Štaba za vanredne situacije opštine Beočin za 2019. godinu, Predlog Rešenja o usvajanju Plana rada Štaba za vanredne situacije opštine Beočin za 2020. godinu, Predlog Rešenja o usvajanju Izveštaja o radu Pravobranilaštva opštine Beočin za 2019. godinu i Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju zamenika člana Opštinske izborne komisije opštine Beočin u stalnom sastavu;

Sednica Skupštine kao i uvek završena je tačkom Odbornička pitanja.

Sednica Skupštine opštine BeočinSednica Skupštine opštine Beočin

Sednica Skupštine opštine BeočinSednica Skupštine opštine Beočin

Sednica Skupštine opštine BeočinSednica Skupštine opštine Beočin

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1270