Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Aktuelni konkursi
-
-
-
-
Godišnji izveštaji o radu javnih preduzeća
Cenovnik usluga javnih preduzeća
Promo materijali i brošure
Baze podazaka
Službeni list opštine Beočin
Pitajte predsednika
Pitajte predsednika skupštine
Javne nabavke
<< Nazad
Beočin, 6. Februar 2020.

Predstavnici MORG-a u Beočinu

Predstavnici MORG-a u Beočinu

Predstavnici MORG-a u BeočinuPredstavnici Međuopštinske radne grupe (MORG) za upravljanje komunalnim otpadom na teritoriji Grada Novog Sada i opština Bačka Palanka, Bački Petrovac, Beočin, Žabalj, Srbobran, Temerin i Vrbas održali su sastanak sa predstavnicima opštine Beočin na čelu sa predsednikom opštine Mitrom Milinkovićem. Cilj sastanka je da se predstavnici opštine Beočin upoznaju sa dosadašnjim aktivnostima koje je MORG preduzimao u cilju uspostavljanja sistema upravljanja komunalnim otpadom u regionu i dinamikom budućih aktivnosti i ciljeva. Predsednica Međuopštinske radne grupe i članica Gradskog veća grada Novog Sada za urbanizam i komunalne poslove Mira Radenović iscrpno je informisala predstavnike opštine Beočin o izradi projektno-tehničke dokumentacije, mogućim lokacijama za regionalnu deponiju, obaveze za formiranje regionalnog preduzeća, obavezama opština koje pripadaju ovom regionu i njihovih komunalnih preduzeća. Istakla je da je veliki doprinos u osnaživanju opština i uspostavljanju sistema upravljanja komunalnim otpadom u regionu dala i realizacija GIZ projekta „Upravljanje otpadom u kontekstu klimatskih promena (DKTI)“ koji se završava u decembru 2020. godine. Benefiti ovog projekta za opštinu Beočin do sada su: 1000 kanti (120 l) za razdvajanje komunalnog otpada, urađen Akcioni plan za uvođenje primarne separacije komunalnog otpada u opštini Beočin, održan eko kviz „Prljavo ili čisto-nije isto“ za učenike osnovnih škola od V-VIII razreda sa ciljem unapređenja znanja učenika o reciklaži i pravilnom odlaganju otpada.

Predstavnici MORG-a u BeočinuPredstavnici MORG-a u Beočinu

U okviru projekta urađen je Regionalni plan upravljanja otpadom za Grad Novi Sad i opštine Bačka Palanka, Bački Petrovac, Beočin, Žabalj, Srbobran, Temerin i Vrbas čije se usvajanje očekuje uskoro. Na osnovu Regionalnog plana će za sve opštine biti urađeni Lokalni planovi upravljanja otpadom.

Predsednik opštine Beočin Mitar Milinković sa saradnicima izrazio je zahvalnost predstavnicima Međuopštinske radne grupe na dosada postignutim ciljevima i naglasio da je opština Beočin u potpunosti posvećena rešavanju problema upravljanja komunalnim otpadom. Pohvalno je što opštine, članice regiona, putem projekata poboljšavaju stanje u ovoj oblasti i smanjuju izdvajanja iz budžeta. Ova oblast je i za Beočin u vrhu prioriteta i zahteva odgovorne i dugoročne aktivnosti. Kao članica regiona, opština Beočin će u potpunosti učestvovati u svim aktivnostima, ispunjavati obaveze i doprinositi razvoju sistema upravljanja otpadom.

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1239