Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Aktuelni konkursi
-
-
-
-
Godišnji izveštaji o radu javnih preduzeća
Cenovnik usluga javnih preduzeća
Promo materijali i brošure
Baze podazaka
Službeni list opštine Beočin
Pitajte predsednika
Pitajte predsednika skupštine
Javne nabavke
<< Nazad
Beočin, 2. novembar 2019.

Održan drugi koordinacioni sastanak sa korisnicima i nosiocima prava korišćenja javne svojine opštine Beočin

Održan drugi koordinacioni sastanak sa korisnicima i nosiocima prava korišćenja javne svojine opštine Beočin

Održan drugi koordinacioni sastanak sa korisnicima i nosiocima prava korišćenja javne svojine opštine BeočinPredstavnici opštinske uprave Beočin juče su u velikoj sali Skupštine opštine Beočin održali sastanak sa predstavnicima lokalnih institucija i ustanova koje su korisnici ili nosioci prava korišćenja na nepokretnostima u javnoj svojini opštine Beočin. Ovo je drugi po redu koordinacioni sastanak koji je održan u okviru projekta „Imovina lokalne samouprave-važna karika ekonomskog razvoja Faza II" koji opština Beočin implementira kroz Program Exchange 5. Projekat finansira Evropska unija, a sprovodi ga Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO) kao implementacionim partnerom. Telo za ugovaranje svih projekata grant šeme je Ministarstvo finansija, odnosno Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije.

Održan drugi koordinacioni sastanak sa korisnicima i nosiocima prava korišćenja javne svojine opštine BeočinOdržan drugi koordinacioni sastanak sa korisnicima i nosiocima prava korišćenja javne svojine opštine Beočin

Cilj ovog sastanka bio je upoznavanje učesnika sa obavezama koje proističu iz Uredbe o evidenciji nepokretnosti u javnoj svojini u pogledu rokova i načina dostavljanja podataka o nepokretnostima u javnoj svojini u Registar jedinstvene evidencije nepokretnosti koji vodi Republička direkcija za imovinu. Prisutnima je predstavljen NEP-JS obrazac kao i podaci koje je potrebno da dostave za svaku pojedinačnu nepokretnost, čiji su korisnik, Odseku za evidenciju i upravljanje opštinskom imovinom ako odluče da svoju zakonsku obavezu ispune uz pomoć opštinske uprave Beočin.

Sastanku su ispred opštinske uprave prisustvovali Maja Gudurić, članica Opštinskog veća zadužena za privredu, poljoprivredu, ruralni razvoj, komunalne delatnosti i infrastrukturu i Sekula Petrović, dok su se među korisnicima opštinske imovine našli predstavnici JKP „Beočin", PU „Ljuba Stanković", OŠ „Jovan Grčić Milenko", OŠ "Jovan Popović" Susek, Centra za kulturu, sport i turizam, Doma zdravlja Beočin, MZ Rakovac i MZ Čerević.

Naredni koordinacioni sastanak će, kao jedna od završnih aktivnosti na projektu, biti održan tokom marta iduće godine.

Exchange 5

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1225