Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Aktuelni konkursi
-
-
-
-
Godišnji izveštaji o radu javnih preduzeća
Cenovnik usluga javnih preduzeća
Promo materijali i brošure
Baze podazaka
Službeni list opštine Beočin
Pitajte predsednika
Pitajte predsednika skupštine
Javne nabavke
<< Nazad
Beočin 27. septembar 2019.

Prvi rezultati popisa opštinske imovine u Beočinu

Prvi rezultati popisa opštinske imovine u Beočinu

Od juna meseca u opštini Beočin teče popis nepokretnosti u javnoj svojini opštine, koji se kao jedna od ključnih aktivnosti sprovodi u okviru druge faze projekta „Imovina lokalne samouprave-važna karika ekonomskog razvoja-faza II“. Projekat se implementira kroz Program Exchange 5, koji finansira Evropska unija, a sprovodi ga Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO) kao implementacionim partnerom. Telo za ugovaranje svih projekata grant šeme je Ministarstvo finansija, odnosno Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije.

Prvi rezultati popisa opštinske imovine u BeočinuPrvi rezultati popisa opštinske imovine u Beočinu

Za potrebe sprovođenja popisa, opština Beočin je angažovala 6 popisivača koji će do kraja novembra, uz pomoć lokalnog projektnog koordinatora i članova opštinskog radnog tima za popis imovine, prikupljati i ažurirati podatke o objektima u javnoj svojini i raditi na kreiranju baze zemljišta u javnoj svojini. Tokom prva tri meseca rada, popisivači su evidentirali ukupno 1605 nepokretnosti, dok je na terenu popisano i provereno fizičko stanje 124 objekata u naseljenim mestima: Beočin, Banoštor, Čerević, Susek, Lug, Rakovac, Sviloš i Grabovo. Reč je o zgradama javne namene, stambenim zgradama, stanovima, poslovnom prostoru, garažama i ostalim objektima koje Opština Beočin koristi za izvršavanje svojih nadležnosti ili za komercijalnu namenu. Terenskim popisom je obuhvaćeno duplo više objekata nego što je planirano, a sve sa ciljem kreiranja sveobuhvatne i verodostojne baze podataka o opštinskoj imovini, koja će nadalje opštini služiti za upravljanje javnom svojinom i izveštavanje Republičkoj direkciji za imovinu.

Prvi rezultati popisa opštinske imovine u BeočinuPrvi rezultati popisa opštinske imovine u Beočinu

Pored popisa opštinske imovine, paraleno se radi na pripremi narednih projektnih aktivnosti među kojima su najznačajnije izrada projektno-tehničke dokumentacije za ozakonjenje bespravno sagrađenih objekata javne namene i utvrđivanje tržišne vrednosti opštinske imovine. Takođe, zahvaljujući projektu biće preduzeti i prvi koraci na snimanju podzemnih instalacija toplovodne i vodovodne mreže u ukupnoj dužini od 10 km. Sve ovo bi trebalo da doprinese efikasnijem upravljanju opštinskom imovinom čije benefite u krajnjem treba da osete građani i lokalni privredni sektor kao korisnici javnih usluga.

Exchange 5

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1217