Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Aktuelni konkursi
-
-
-
-
Godišnji izveštaji o radu javnih preduzeća
Cenovnik usluga javnih preduzeća
Promo materijali i brošure
Baze podazaka
Službeni list opštine Beočin
Pitajte predsednika
Pitajte predsednika skupštine
Javne nabavke
<< Nazad

Obaveštenje o obavezi uklanjanja ambrozije

U skladu sa Uredbe o merama za suzbijanje i uništavanje korovske biljke ambrozije (Ambrosia artemisiifolia L spp.) (Sl. Glasnik RS”, broj 69/06), obaveštavamo građane, vlasnike i korisnike poljoprivrednog obrađenog i neobrađenog zemljišta, subjekte koji upravljaju vodotokovima i kanalima i površinama uz vodotokove i kanale, subjekte koji održavaju površine uz javne puteve i železničke pruge, subjekte koji upravljaju parkovima, grobljima i drugim zelenim površinama, kao i vlasnike i korisnike zapuštenih površina pored puteva, staza, utrina i druge, da su obavezni da unište ambroziju na površinama čiji su vlasnik odnosno korisnik. Uništavanje ambrozije potrebno je izvršiti tokom vegetacione sezone, do poetka fenološke faze cvetanja primenom sledećih mera:

  1. agrotehničkih mera - obrada zemljišta (oranje, tanjiranje), nega useva (okopavanje, kultivisanje, plevljenje) i dr.;
  2. mehaničkih mera - košenje, čupanje, spaljivanje biljaka i dr.;
  3. hemijskih mera - upotreba herbicida sa kontaktnim i totalnim delovanjem.

Sprovođenje mera definisanih ovom Uredbom kontrolisaće komunalna inspekcija opštine Beočin.

Preuzmite uredbu:

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1207