Сачекајте моменат!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Време у Беочину
-
Актуелни конкурси
-
-
-
-
Годишњи извештаји о раду јавних предузећа
Ценовник услуга јавних предузећа
Промо материјали и брошуре
Базе подазака
Службени лист општине Беочин
Питајте председника
Питајте председника скупштине
Јавне набавке
<< Назад
Беочин, 25. март 2019.

Подела канти за примарну сепарацију пет амбалаже

Подела канти за примарну сепарацију пет амбалаже

ЈКП „Беочин“ започело је поделу пластичних канти од 120 литара за примарну сепарацију ПЕТ амбалаже индивидуалним домаћинствима на територији Беочин-града и Беочин-села. На овај начин ЈКП почиње да спроводи законску обавезу примарне сепарације рециклабилних материјала из комуналног отпада са планом да разврставање комуналног отпада на месту настанка прошири на читаву територију општине Беочин.

Подела канти за примарну сепарацију пет амбалажеПодела канти за примарну сепарацију пет амбалаже

Општина Беочин је донацију од 1000 канти за одвојено сакупљање рециклабилних материјала добила као учесник у Пројекту „Управљање отпадом у контексту климатских промена (DKTI)“ који се спроводи од стране Немачке развојне сарадње GIZ и уз подршку Министарства заштите животне средине.У Пројекту учествује 17 локалних самоуправа, међу којима је општина Беочин и општине које припадају региону за управљање отпадом Нови Сад. Реализација активности у оквиру Пројекта врши се од јуна 2018. године до децембра 2020. године. Неки од циљева Пројекта су: сагледавање стања у области управљања отпадом, пружање подршке унапређењу система управљања отпадом на локалном нивоу, унапређење пословања комуналних предузећа, примена циркуларне економије и иновативних решења у облати управљања отпадом, повећање степена рециклаже, успостављање предуслова за ублажавање климатских промена, припрема техничке документације и пројектних предлога за аплицирање ка различитим изворима финансирања, развијање међуопштинске сарадње у области управљања отпадом, решавање питања неформалних сакупљача отпада итд.

Подела канти за примарну сепарацију пет амбалажеПодела канти за примарну сепарацију пет амбалаже

Почетку поделе канти у ЈКП „Беочин“ присуствовали су представници GIZ-a које је предводио господин Phong Giang. Он је у обраћању присутнима нагласио значај примарне сепарације комуналног отпада уз уверење да је ПЕТ амбалажа почетак и да ће у Беочину заживети разврставање и осталих рециклабилних материјала.

Подела канти за примарну сепарацију пет амбалажеПодела канти за примарну сепарацију пет амбалажеПодела канти за примарну сепарацију пет амбалаже

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-