Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Vreme u Beočinu
Ned 31.3 ° C.
-
Aktuelni konkursi
-
-
-
-
Godišnji izveštaji o radu javnih preduzeća
Cenovnik usluga javnih preduzeća
Promo materijali i brošure
Baze podazaka
Službeni list opštine Beočin
Pitajte predsednika
Pitajte predsednika skupštine
Javne nabavke
<< Nazad
Beočin, 10. novembar 2016.

Održan drugi krug licitacije državnog poljoprivrednog zemljišta

Održan drugi krug licitacije državnog poljoprivrednog zemljišta

U zgradi Opštinske uprave Beočin danas je održan drugi krug javne licitacije za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini.

Javno nadmetanje je obavljeno za svo državno poljoprivredno zemljište na teritoriji cele opštine Beočin u svih osam katastarskih opština.

Održan drugi krug licitacije državnog poljoprivrednog zemljištaOdržan drugi krug licitacije državnog poljoprivrednog zemljišta

Pravo učešća u javnom nadmetanju za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini imala su pravna i fizička lica sa registrovanim poljoprivrednim gazdnstvom koja su u aktivnom statusu. Na javnom nadmetanju licitirano je ukupno 568 ha državnog poljoprivrednog zemljišta. Od raspoloživog zemljišta izdato je u zakup oko 86 ha, od toga je oko 35 ha izdato na period od dvadeset godina i te površine su opredeljene za podizanje vinograda, a ostalih 51 ha je izdat na period od godinu dana. Najveće interesovanje poljoprivredni proizvođači su pokazali za zemljište u K.O. Susek, a pored Suseka izlicitirano je i poljoprivredno zemljište u K.O. Banoštor, K.O. Sviloš, K.O Grabovo.

Održan drugi krug licitacije državnog poljoprivrednog zemljištaOdržan drugi krug licitacije državnog poljoprivrednog zemljišta

Ovim drugim krugom licitacije završen je postupak izdavanja državnog poljoprivrednog zemljišta po Godišnjem programu za 2016. godinu.

-
-
-
-
-
-
-
-